Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Rakennusalan koulutustehtaan konseptointi

Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus on Pohjois-Pohjanmaalla yksi merkittävimmistä teollisuuden aloista.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.08.2019 – 31.01.2020

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 61500 EUR

Lisätiedot: Sakari Kinnunen, lehtori, 040 628 0087, sakari.kinnunen@centria.fi

Projektipäällikkö: Sakari Kinnunen

Taustaa

Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus on Pohjois-Pohjanmaalla yksi merkittävimmistä teollisuuden aloista. Erityisesti rakennustuoteteollisuuden osuus on merkittävä ja alueellisesti keskittynyt maakunnassa Oulun eteläiselle alueelle. Rakentaminen ja puutuoteteollisuus työllistää Oulun eteläisellä alueella yli 4000 henkilöä ja yritysten yhteen laskettu vuotuinen liikevaihto on yli miljardi euroa. Rakennusalan tuottavuus on laahannut pitkään jäljessä muun teollisuuden tuottavuuskehitystä, minkä yhtenä merkittävä syynä on rakennushankkeiden toteuttaminen ainutkertaisilla rakenneratkaisuilla, jolloin vakioinnin ja toistamisen tuottavuus- ja laatuhyötyjä ei saavuteta. Rakennusala on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa ja murroksen ajureina toimivat mm. rakennustuotteiden lisääntyvä teollinen esivalmistus ja digitalisaatio. Muutokset ovat suurusluokassaan merkittäviä ja muuttavat alalla toimintatapoja ja käytäntöjä. Teollinen valmistus itsessään myös vaatii toimialalle uusien prosessienhallinnan menetelmien käyttöönottoa ja työmaille uusia kokoonpanomenetelmiä. Alalle syntyy näin ollen myös uuden tyyppisiä työtehtäviä.

Rakennusalan koulutustehtaan konseptointi -hankkeen tavoitteena on selvittää rakennus- ja rakennustuotealan yritysten käsityksiä alan tulevista osaamistarpeista, selvittää koulutustehdas-konseptin mahdollisuudet alan osaamisen edistäjänä sekä muodostaan niistä lähtötiedot rakennusalan koulutustehtaan konseptointia varten. Hankkeessa luodaan rakennusalan koulutustehdas-konsepti. Koulutustehdas-konseptia kehitetään yhteistyössä muiden Pohjois-Pohjanmaan rakennus- ja rakennustuotealan koulutustoimijoiden kanssa, jotta koulutustehdas toimisi olemassa olevaa koulutustarjontaa täydentävänä ratkaisuna. Hankkeen keskeisimpinä yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Pohjanmaan rakennus- ja rakennustuotealan suurimmat yritykset ja rakennus- ja rakennustuotealan koulutusta tarjoavat oppilaitokset (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu) sekä järjestöistä Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry. Lisäksi yhteistyötä tehdään Pohto Oy:n kanssa.

Koulutustehdas-konsepti

Koulutustehdas-konsepti sovellettuna rakennusteollisuuteen on uusi ajatus. Koulutustehdas-konseptilla on saavutettu merkittäviä hyötyjä Oulun alueen prosessi- ja elektroniikkateollisuuden yritysten ja verkostojen osaamisen kehittämisessä. Vuosien saatossa Pohton koulutustehtaissa on koulutettu yhteensä yli 10 000 henkilöä, mikä kertoo menetelmän suosiosta. Koulutustehdas-konseptin avulla halutaan tehostaa rakennus- ja rakennustuotealalla tarvittavan uuden osaamisen kehittämistä tehokkaaksi todetuilla simulaatiomenetelmillä. Tämän osaamisen avulla luodaan edellytyksiä rakennus- ja rakennustuotealan uudistumiseen sekä tuottavuuden ja laadun parantamiseen. Hankkeen tulosten avulla arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Toteutuessaan koulutustehdas-konsepti tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan oppilaitoksille mahdollisuuden luoda yhteistyössä moderni oppimisympäristö rakennus- ja rakennustuotealan koulutusten toteuttamiseen ja se mahdollistaa käytännönläheisten simulaatioihin perustuvien opetussisältöjen kehittämisen ja toteuttamisen. Hankkeen avulla oppilaitokset tiivistävät rakennus- ja rakennustuotealaan liittyvää koulutusyhteistyötä.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 500 euroa. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoitusta 80%.