Siirry sisältöön
Hävkraft från EU logga

REJA

Målet med projektet är att avhjälpa den brist på arbetskraft som kommer att uppstå i Jakobstadsnejden inom några år.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 2009 – 2012

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska unionen, Europeiska socialfonden, Länsstyrelsen i Västra Finlands län

Lisätiedot: Mathias Nylund, 045 2707 900, mathias.nylund@centria.fi

Projektipäällikkö: Mathias Nylund

Bakgrund

REJA är ett projekt som initierades av Johnny Gädda på Mellersta Österbottens Yrkeshögskolas enhet i Jakobstad. Syftet med projektet är att skapa kontaktytor och ömsesidig nytta mellan nejdens arbetsgivare och nejdens invandrare. Den finska staten estimerar att en brist på arbetskraft kommer att uppstå inom de närmaste åren, och Projekt REJA är en dellösning på problemet för Jakobstadsnejden. Kommunerna som ingår i projektet är Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo. Mellersta Österbottens Yrkeshögskola är projektets huvudgenomförare, och delgenomförare är Optima och Yrkesakademin. Projektet genomförs 2009-2012 och finansieras huvudsakligen av Europeiska socialfonden. Läs mer detaljerad information under fliken “Om REJA”.

Målet är att erbjuda kompetenskartläggning för arbetssökande invandrare, komplettering av kunnande i form av språkkurser samt en resurspool där företagen kan hitta lämpliga kandidater vid rekrytering. Klicka här för att komma till resurspoolen.

Enligt nejdens arbetsgivare är språkkunskaper mycket viktiga för att en invandrare skall lyckas i det lokala arbetslivet. Projekt REJA har utvecklat ett system för flexibla självstudier i svenska och finska via internet. För att komma till nätkursen i svenska, klicka här! För att komma till nätkursen i finska, klicka här.

Om Projekt REJA

REJA är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och administreras via Länsstyrelsen i Västra Finlands län. Ordet REJA är en förkortning av “Resurs i Jakobstadsnejden”, och syftar på de ca 1200 invandrare som finns i nejden och i stor utsträckning är undersysselsatta.

Projektets aktörer är Mellersta Österbottens Yrkeshögskola (Enheten i Jakobstad) som huvudgenomförare och Optima och Yrkesakademin som delgenomförare.

Målet med projektet är att avhjälpa den brist på arbetskraft som kommer att uppstå i Jakobstadsnejden (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo, Kronoby) inom några år. Statsmakten och näringslivet i Finland beräknar att den inhemska arbetskraften i landet kommer att minska med cirka 300 000 människor, främst på grund av att de stora ålderklasserna pensioneras. För att vårt välfärdssamhälle ska kunna existera också i framtiden måste produktionen i Finland hållas på samma nivå, och till detta behövs arbetskraft. En sysselsättningsinriktad invandring ses som en av lösningarna på problemet.

Projektet strävar till att erbjuda kompetenskartläggning och komplettering av kunnande till de invandrare som redan är bosatta i de aktuella kommunerna. Detta innebär praktiska kompetenstester samt kompletterande utbildning i Optimas och Yrkesakademins regi, utgående från skolornas egna utbildningsprogram. En viktig del av den kompletterande utbildningen är språkundervisning i landets två språk. Projekt REJA strävar efter att utveckla innovativa modeller för virtuellt baserad och flexibel språkinlärning som komplement till redan existerande traditionell klassrumsundervisning. För att bättre gagna alla kommuner i nejden söker Projekt REJA samarbete kring språkutbildningen med de olika kommunerna och lokala utbildningsaktörer. Dessutom sätts stor vikt på samarbete med andra projekt och med lokala myndigheter.

Företagen i Jakobstadsnejden märkte av bristen redan år 2008 innan finanskrisen slog till. För närvarande råder naturligtvis ingen brist på arbetskraft, men om och när ekonomin vänder igen blir det svårare för företagen att rekrytera. Speciellt inom branscherna metall, storhushåll och vård beräknas behovet bli omfattande, och således riktas utbildningsinsatserna mot dessa branscher. Nejdens företag ska också kunna använda sig av en resurspool på nätet för att snabbt kunna få kontakt med och tillförlitlig information om lämpliga arbetssökande.

Projektchef, Mellersta Österbottens Yrkeshögskola:
Mathias Nylund
045 2707 900
mathias.nylund@centria.fi

Projektkoordinator, Optima:
Fjalar Fors
Telefon: 044 7215 309
E-post: fjalar.fors@optimaedu.fi

 
Projektkoordinator, Yrkesakademin:
Ulrica Krook
Telefon: 044 7503 243 
E-post: ulrica.krook@yrkesakademin.fi


Projektkoordinator, rekryteringskonsult:
Seppo Heino / Sepcons Oy
Telefon: 040 5721 368
seppo.heino@sepcons.fi

I samarbete

Mellersta Österbottens Yrkeshögskola = Centria University of Applied Scieces