Siirry sisältöön

ROBOPINTA – Monitoiminnallinen 3D-pintatyöstörobottiasema

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1/2024-12/2026

Toiminta-alue: Kansallinen / Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto

Budjetti: 581 474 €

Projektipäällikkö: Egidija Rainosalo

Mitä?

ROBOPINTA-hankkeessa keskitymme erityisesti robotisoituun 3D-tulostukseen kestomuovilla, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia eri teollisuusaloille. Lisäksi tarkastelemme mekaanisia pintakäsittelymenetelmiä, kuten jyrsintää ja hiomista, ja niiden soveltuvuutta eri materiaalien työstöön.

Päätavoitteenamme on vahvistaa Keski-Pohjanmaan alueen yritysten innovaatiokykyä ja rohkaista investoimaan ja hyödyntämään materiaali- ja energiatehokkaampia sekä työntekijäystävällisempiä moderneja robotiikkateknologioita.

Tavoitteenamme on luoda innovatiivinen ja tehokas robottiasema, joka vastaa alueen yritysten tarpeisiin ja edistää alueen teollisuuden kehitystä.

Miksi?

Robottiaseman käyttöönotto pintakäsittelyssä tarjoaa monia etuja:

Siirtyminen robotisoituun pintakäsittelyyn vähentää työntekijöiden fyysistä rasitusta, mahdollistaen samalla tehokkaamman pölyjen keräämisen ja työympäristön pölyn määrän vähenemisen. Tämä parantaa työn laatua, työhyvinvointia ja tuotannon tehokkuutta.

Monien vaiheiden integrointi samalle robottiasemalle voi vaikuttaa tuottavuuteen merkittävästi minimoimalla tarpeettomat siirtymät ja odotusajat sekä vähentämällä virheiden syntymistä. Lisäksi robottiaseman monitoiminnallisuus säästää tilaa verrattuna useiden erillisten koneiden käyttöön.

Robottiasema voi toimia joko vaiheittain vuorotellen tai keskittyä yhteen työstömenetelmään, riippuen yrityksen tarpeista.

Kenelle?

ROBOPINTA-hanke on suunnattu Keski-Pohjanmaan yrityksille, jotka voivat hyötyä robotisoiduista työstömenetelmistä. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi veneteollisuus, konepajat, automaalaamot ja
-korjaamot, puutuoteteollisuus sekä muut mekaanista pintakäsittelyä tekevät yritykset.

Miten?

Lisätietoja:

Egidija Rainosalo

TKI-koordinaattori