Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama ELY-keskuksen logo
Nuoret testaavat älylaitteita

RoboPop – HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä

Hankkeessa luodaan paikallinen osaamisekosysteemi ja kehitetään terveys- sekä hyvinvointiteknologian koulutustarjontaa.

Toimiala: Hyvinvointi ja terveys

Projektin kesto: 1.9.2023 – 31.8.2026

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: ESR+
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Projektipäällikkö: Heidi Hintsala

Teknologialähtöisille ratkaisulle ja monialaiselle henkilöstön osaamiselle on kasvava tarve Suomessa ja kaikissa teollisuusmaissa. Tunnistettuja aloja, joilla tarvitaan osaamisen kehittämistä, lisää osaavaa työvoimaa, ja uusia koulutusmahdollisuuksia ovat mm. sosiaali- ja terveysala, jotka ovat myös selkeitä kasvu- ja rakennemuutosaloja. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tulee olla tietämystä erilaisista teknologiaratkaisuista, kyky ohjata asiakkaita teknologian käytössä ja innovoida uusia käyttömahdollisuuksia. Tekniikan aloille hyvinvointi- ja terveysteknologia toimialana tarjoaa merkittävän kasvupotentiaalin sekä kotimaassa että viennin näkökulmasta. Alalla menestyminen edellyttää korkeatasoisen teknologia-asiantuntijuuden lisäksi moniportaista asiakasymmärrystä ja tietoa ketterän yhteiskehittämisen toimintamalleista sekä lääkinnällisiä laitteita ohjaavan sääntelyn ja lakien tuntemusta.

RoboPop, HealthLab jatkuvan oppimisen kehittämisen ympäristönä -hankkeessa luodaan paikallinen osaamisekosysteemi ja kehitetään terveys- sekä hyvinvointiteknologian koulutustarjontaa. Päätavoitteena RoboPop-hanke kehittää koulutuksen laatua ja tarjontaa edistämällä monialaista hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista Keski-Pohjanmaalla.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Keski-Pohjanmaan alueen

Hankkeen tavoitteina on

RoboPop -hankkeen kehittämisjamit huipentuvat pitchaustilaisuuteen, jossa sosiaali-, terveys- ja tietotekniikan alan opiskelijat esittelevät nelipäiselle tuomaristolle työpajoissa ideoimansa teknologiaratkaisut.

Soiten ja Centrian logot

Ota yhteyttä

Heidi Hintsala

TKI-koordinaattori