Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

SETforWork – Taitoja ja kokemuksia työelämän muutokseen!

SETforWork-kokemuksen avulla saat käytännön kokemusta ja työkaluja, joilla Sinusta tulee työelämän osaaja omalla alallasi!

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.06.2020 – 31.05.2021

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 75 200 EUR

Lisätiedot: Leena Toivanen, 0407013221, leena.toivanen@centria.fi

Projektipäällikkö: Leena Toivanen

Taustaa

SETforWork-kokemuksen avulla saat käytännön kokemusta ja työkaluja, joilla Sinusta tulee työelämän osaaja omalla alallasi! Kokemus muodostuu viidestä verkossa järjestettävästä työpajasta, joiden teemoja ovat esimerkiksi vuorovaikutus, roolit työyhteisössä ja kansainvälistyminen asiantuntijatyössä. Teemat vaihtelevat, joten useampaankin kokonaisuuteen tai sen osaan kannattaa ottaa osaa!

SETforWorkin tehtyäsi olet osaava työyhteisön jäsen! Saat kokemusta työelämän tilanteista ja mikrotyön kautta saat kokemusta omalla alallasi jo ennen työllistymistä. Työelämätaidot kainalossa tuot yrityksiin nykyaikaista, arvokasta oppia parhaista tavoista tehdä töitä, etänä ja livenä!

Onko työurasi vielä alussa?
Oletko työttömänä tai vaihtamassa alaa?
Opinnot alkavat olla pulkassa, mutta minkälaista työelämä onkaan?
Yritykset ovat ottaneet kevään 2020 aikana isoja digiloikkia, mutta mitä se oikein tarkoittaa?

Korona-aikana työllistymismahdollisuudet ovat muuttuneet suuresti. Työelämän muutosvaiheissa olevat nuoret ovat osin menettäneet mahdollisuuksia työuransa aloitukseen, ja työllistyminen monilla aloilla on hankalaa. Samaan aikaan työelämä ottaa isoja kehitysharppauksia, jotta voivat jatkaa toimintaa haastavissa poikkeusoloissa. Nämä muutokset asettavat erityisen paljon vaatimuksia työelämätaitoihin liittyen. Uraohjauspalveluiden, niin opinnoissa kuin työllistymispalveluissakin, tulee voida tukea nuoria siirtymävaiheissa myös yli poikkeusolojen. Asiantuntijatyö asettaa osaamisvaatimuksia substanssiosaamisen lisäksi työelämätaitojen ja työkalujen käytön osalta. Etätyön yleistyessä nämä työelämätaidot täytyy myös pystyä siirtämään digitaaliseen kanssakäymiseen.

un työura on aluillaan tai siinä on luvassa suuria muutoksia, on tärkeää saada kokemuksia esim kokouskäytäntöihin ja etätöihin liittyen. Kun hyppää työelämään ensimmäistä kertaa tai vaikkapa tauon jälkeen, voi työelämän arkisiin toimenpiteisiin osallistuminen tuntuavaikealta. Tämä voi jopa aiheuttaa ahdistusta ja reaktion, jossa henkilö jättäytyy pois kyseisestä työstä tai oppimistilanteesta. Poikkeustilanteen myötä nämä työskentelytavat ovat edelleen lisääntyneet räjähdysmäisesti. Jos ei ole ollut nyt mukana työelämässä, jää helposti tämän poikkeustilan aiheuttaman ”digiloikan” ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa entisestään työllistymistä tulevaisuudessa. Koronan kaltaiset epidemiat pakottavat yritykset kehittämään teknologiavälitteistä työskentelyä. Asiantuntijoiden tekemä etätyö yleistyy. Työelämä muuttuu nopeammin kuin ennen, ja se vaatii osaamisen kehittämistä.

LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist toteaa, että työnteon muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jopa 20 prosenttia työajasta kuluu oman osaamisen myymiseen erilaisilla alustoilla tai asiantuntijaprojekteissa. Työskentely osana eri asiantuntijaryhmiä voi olla keino ylläpitää omaa osaamista ja kokea työn merkityksellisyyttä. Hankkeessa nuoret pääsevät kokemaan tällaista tiimityöskentelyä ja erilaisia kansainvälisiä mikrotyön asiantuntija-alustoja. Hankkeen pilotit muodostetaan tukemaan poikkeusolosuhteissa tapahtuvaa työskentelyä. Hankkeen piloteissa korostuu vuorovaikutus osallistujien välillä työelämää mukailevissa tilanteissa. Vuorovaikutustaitojen puutteet erityisesti digitaalisilla välineillä aiheuttaa väärinymmärryksen riskin.

Poikkeusolot ovat pakottaneet työelämän vuorovaikutuksen verkkoon ilman että vuorovaikutustaitoihin on paneuduttu etukäteen. Tämän lisäksi etäkokouksen käytännöt nousevat erityisen tärkeäksi etäyhteyden kautta. Tehottomat kokoukset ovat valitettavasti arkipäivää, ja tähän haasteeseen hankkeessa vastataan kehittämällä työelämään siirtyvien työelämätaitoja. Korona-epidemian puhkeamisen myötä on todettu, että yrityksillä on haasteita pitää yllä työyhteisön tiimihenkeä ja yhdessä tekemistä. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat henkilöt saavat konkreettista osaamista tulevaisuuden työyhteisöjen tarpeisiin.

Tulevaisuuden työelämä edellyttää työntekijältä taitoja hyödyntää digitaalisia työkaluja osana työelämän vuorovaikutusta. Yhteisöön kuuluminen ja tiedon jakaminen sekä yhteinen käsittely ovat työmotivaation lisääviä tekijöitä. Korona-aikana yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat erityisen haastavassa tilanteessa niin kohderyhmän keskuudessa kuin työpaikoillakin. Nämä pehmeät taidot ovat tärkeitä myös yksilön hyvinvoinnin kannalta. Näitä yhteisöjä luodaan enenevässä määrin myös organisaatioiden ja maiden rajat ylittäen.työskentelymenetelmiä hyödyntäen voidaan laajentaa työskentelyaluetta. Toisaalta merkityksellisyys voi löytyä kauempaa kuin lähialueelta, jopa kansainvälisesti. Tähän virtuaalinen maailma ja alustojen hyödyntäminen tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet.

TYÖLLISTYMINEN 2020 osa 1: Työelämän muutos, Osa 2: Verkostoituminen

Työnhaku on myllerryksen keskellä. Suurin osa työpaikoista täytetään muuten kuin työpaikkailmoitusten kautta. Työpajassa tutustutaan nykyaikaiseen työnhakuun ja verkostojen kasvattamiseen jokaiselle sopivalla otteella.

Pajassa käsitellään mm. verkostoitumista netin välityksellä ja livenä, oman osaamisen esittelyä ja työllistymisen askeleita sekä työnhakua tukevia palveluita. 

Ensimmäisessä osassa käsitellään työelämää ja työnhakua yleisesti ja henkilötasolla. Toisen osan pääteema on verkostoituminen. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen osaan.

MINÄ ASIANTUNTIJANA

Olenko asiantuntija? Mitä minä osaan ja missä työkaverini voi auttaa? Pohditaan omaa osaamista ja tietotaitoa: mitä osaan omien kokemusteni pohjalta. Hyödynnetään osaamista tulevaisuuden työelämässä!

LOISTAVA TIIMI

Tiimityössä täytyy varmistaa, että jokaisella on hyvä olla ja mahdollisuus näyttää omat kykynsä. Loistava tiimi – pajassa pohditaan mitä voit tehdä, jotta oma ja tiimikaverisi viihtyy ryhmässä ja työ sujuu hyvin. 

MIKROTYÖ – PONNAHDUSLAUTA URALLE

Mikrotyö on työtä, jota tehdään pienissä paloissa, useimmiten verkon välityksellä. Mikrotyöllä tarkoitetaan työtä jota voidaan suorittaa pienissä paloissa, ja joissa työnantajana toimii palveluntarjoaja tai useita organisaatioita/henkilöitä. Mikrotyötä on erityisesti saatavilla luoville aloille tai aloille, joissa työvoiman tarve vaihtelee lyhyen ajanjakson. Käsitellään mikrotyötä yleisesti, eri toimialoilla ja erilaisia mikrotyöalustoja. Osallistujat kokeilevat mikrotyöalustoja, ja tekevät oman profiilin.

TYÖN ARKEA ETÄNÄ JA LIVENÄ

Työpaikalla on monia kirjoittamattomia sääntöjä, ja työpäivään mahtuu tilanteita, joita ei pääse kokemaan muualla. Työpajassa saa kokeilla esim. kokoustapoja ja tuotekehitykseen liittyviä vaiheita rennossa ympäristössä. Pajassa saa kokemuksia erilaisista tilanteista matalalla kynnyksellä, mukavassa porukassa, jotta töihin mennessä ensimmäiseen kokoukseen meneminen on helpompaa.

Leena Toivanen
Projektipäällikkö
040 701 3221
leena.toivanen@centria.fi

Samuli Moilanen
Asiantuntija (pedagogiikka)
samuli.moilanen@centria.fi

Tuomo Viitala
Asiantuntija (digitalisaatio)
044 449 2628
tuomo.viitala@centria.fi

Jari Isohanni
Asiantuntija (kansainvälisyys)
040 669 0690
jari.isohanni@centria.fi