Siirry sisältöön
Erasmus+ logo

Start IT – Development of Soft and Future Skills using Digital Entrepreneurship

Covid-19 on vaikuttanut vahvasti negatiivisella tavalla EU:n alueella ihmisten arkeen, etenkin nuorten osalta haasteet ovat olleet suuria. Opetuksen siirtyminen verkkoon korkeakoulutuksessa on mahdollistanut pääasiallisesti opintojen jatkumisen. Tämän projektin avulla tarjoamme opiskelijoille uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kohtaamaan kasvokkain toisia opiskelijoita eri maista.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 28.02.2022 – 27.02.2025

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: ERASMUS+ Cooperation Partnerships

https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=3227

Projektipäällikkö: Johanna Hautamäki

Tämän päivän globaalissa työelämässä tulevaisuuden taidot ja pehmeät taidot ovat yhä tärkeämpiä. Korkeakoulujen on panostettava kouluttamaan opiskelijoilleen työmarkkinoilla tärkeitä taitoja. Covid-19 on vaikuttanut tuhoisasti monien EU-kansalaisten elämään. Eräs ryhmä, joka on kärsinyt erityisen pahasti, ovat nuoret. Verkkoon siirtymisen myötä korkeakoulutus EU:ssa on pääosin pysynyt avoimena. Tällä hankkeella tuomme opiskelijoille lisää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, liikkuvuuteen ja kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen eri maiden opiskelijoiden kanssa.

Start IT -hanke tuo yhteen opiskelijoista kuuden eri maan partnerioppilaitoksista kehittämään mobiilisovelluksia kansainvälisissä ja monialaisissa tiimeissä. Työskentelyn avulla opitaan käytännössä pehmeitä taitoja (soft skills), tulevaisuuden työelämätaitoja, yrittäjyysosaamista ja IT-alan taitoja. Projektin horisontaalinen pääasiallinen painopiste on Digitalinen muutos. Mobiilisovellukset, joita opiskelijat kehittävät kohdentuvat Ympäristö ja ilmastomuutoksen torjunta – painopisteeseen. Hanke keskittyy painopisteen Innovatiivisen oppimisen ja opettamisen osa-alueeseen.   


Hanke edistää seuraavia Erasmus+ kumppanuushankkeen painopisteitä:

• Edistetään innovatiivisia oppimis ja opetustapoja (monialainen pehmeiden taitojen ja tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen)

• Kehitetään STEM -taitoja korkeakoulutuksessa, etenkin naisten osallistumista näiden pariin (sukupuolijakauman huomioiminen osallistuvissa tiimeissä)

• Osallistavan korkeakoulutuksen kehittäminen (heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden huomioiminen osallistujissa)

• Digitaalisten kyvykkyyksien edistäminen korkeakoulutuksessa (osallistujien taitotason kasvattaminen)

Partnerit ja projektin johtaminen

Technik und Wirtschaft Berlin University of Applied Sciences – HTW Berlin

Instituto Superior Politécnico Gaya, PT

Uniwersytet Lodzki ,PL

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, BE

Dundalk Institute of Technology, IE

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, FI

Pääpartnerin projektipäällikkö:

Prof. Dr. Katharina Simbeck

Campus Treskowallee

TA Gebäude C,835

Treskowallee 8

10318 Berlin


Ota yhteyttä

Johanna Hautamäki

TKI-asiantuntija

0406316754

Kokkola