Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo ELY-keskuksen logo

STEPIT

Stepitin perusajatuksena on kiinnittää alumnit yhteistyön rakentajiksi työelämän ja korkeakoulujen välillä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 2010 – 2012

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 1,6 M€

Lisätiedot: Tuula Hohenthal, 040 1209878, tuula.hohenthal@centria.fi

Projektipäällikkö: Tuula Hohenthal

Taustaa

Perusajatus

Stepitin perusajatuksena on kiinnittää alumnit yhteistyön rakentajiksi työelämän ja korkeakoulujen välillä.
Projektin päätoteuttajana on Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Projektin kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa.
Stepit toteutetaan kolmessa eri askelmassa. Askelmat toteutetaan samanaikaisesti.

Korkeakoulun hyödyt alumnitoiminnasta

Toimiva yhteistyö alumnien kanssa auttaa kehittämään koulutuksen sisältöjä ja laatua. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden korkeakoulun palveluiden kehittämiseen ja suoran kanavan niiden markkinointiin ja välittämiseen. Alumnitoiminnalla lisätään korkeakoulun tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Hyvin hoidettu alumnitoiminta on tärkeä kilpailutekijä, joka lisää korkeakoulun kiinnostavuutta kotimaassa ja kansainvälisesti.

Työelämän hyödyt alumnitoiminnasta

Yrityksille on helpompaa ryhtyä yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa, mikäli yrityksessä työskentelee korkeakoululuista valmistuneita henkilöitä. Tällöin henkilöillä on usein jo tieto korkeakoulun tarjoamista mahdollisuuksista yritykselle sekä olemassa olevat kontaktit.

Yritykset hyötyvät yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa esimerkiksi pystymällä vaikuttamaan oikein koulutetun työvoiman saamiseen. Positiivinen näkyvyys korkeakouluopiskelijoiden suuntaan vahvistaa yrityksen työnantajakuvaa ja turvaa osaavan työvoiman saannin nyt ja tulevaisuudessa. Yritys voi hyötyä monella tapaa työntekijästään, joka on valmistunut korkeakoulusta.

Alumnien hyödyt osallistumisesta toimintaan

Alumnitoiminnassa mukana oleminen hyödyttää yksilöä niin ammatillisesti, sosiaalisesti kuin henkilökohtaisesti. Osana alumniverkostoa yksilö on osa asiantuntijaverkostoa, voi luoda uusia kontakteja ja asiakassuhteita sekä ylläpitää yhteyttä opiskeluaikaisiin ystäviin ja kollegoihin.

Korkeakoulut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Pitämällä yhteyttä korkeakouluun alumni pysyy ajan tasalla korkeakoulun muutoksista, uudesta tutkimuksesta, erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Alumnit voivat myös tarjota omaa asiantuntemustaan korkeakoulujen ja opiskelijoiden hyväksi.

Päätoteuttaja: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Osatoteuttaja (tuensaaja):
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Osatoteuttaja (ei tuensaaja):
ARENE ry
Hämeen ammattikorkeakoulun alumnit ry
Lahden ammattikorkeakoulu
Metropolian alumnit ry
Oulun seudun ammattikorkeakoulun alumnit ry
Saimaan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tradenomiliitto TRAL ry
Vaasan yliopisto
Laurea-AMK

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu = Centria ammattikorkeakoulu
Tuula Hohenthal
040 1209878
tuula.hohenthal@centria.fi