Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

ToTyk – Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen

Päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.5.2018 – 30.04.2021

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Budjetti: 686 000 EUR

Lisätiedot: Kaija Arhio, 044 4492570, kaija.arhio@centria.fi

Projektipäällikkö: Kaija Arhio

Taustaa

Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä. Uusista työpaikoista valtaosa syntyy mikro- ja pienyrityksiin. Koulutuksen näkökulmasta tämä on haaste ja kiinnostusta yrittäjyyteen pyritään lisäämään kaikilla kouluasteilla.  Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi koulujen toiminnassa ja uusien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Opettajilla on keskeinen rooli yrittäjyyden edistämisessä, yritysyhteistyössä ja yrittäjyyden oppimisympäristön rakentamisessa. Yrittäjyyskasvatus muuttaa opettajan roolia perinteisestä opettajasta valmentajaksi, ja haasteena tulee olemaan uudenlainen yhdessä tekeminen, tiimiopettajuusosaaminen. Pohjois-Pohjanmaa haluaa olla yrittäjyysmaakunta (Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040), jossa nuoriin panostetaan. Muutos ei synny silmän räpäyksessä, vaan juurtuakseen uusi toimintatapa ja -kulttuuri vaatii aikaa ja koko työyhteisön mukanaoloa.

Tavoitteet

ToTyk eli Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen -hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Ydintavoite voidaan tiivistää näin: Tavoitteellisempaa ja täsmällisempää strategian jalkauttamista, rohkeita kokeiluja. Maakunnan tasolla vuosina 2015-2018 toiminut hanke Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) kokosi koulutusorganisaatiot laajasti kehittämään yrittäjyyskasvatusta.

Hankkeen tuloksena eri ammattialoilla on mahdollista valita yrittäjyysopinnot. Hankkeessa luodaan selkeä yrittäjyyden polku, kuvaus mitä opintoja valitsemalla opiskelija saa yrittäjyyden tietotaidon ammatillisen osaamisen rinnalle. Hankkeessa tiivistetään yritysyhteistyötä ja opettajien yrittäjyysosaamista lisätään tiimiopettajuusopinnoilla. Ammattikorkeakoulussa TKI-toiminnan ja koulutuksen yhteistyön lisääminen on eräs tärkeä toimenpide.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018 – 30.4.2021 ja kustannusarvio on 686 000 euroa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Opetushenkilöstön yrittäjyysosaamista ja yritysyhteistyötä lisätään kokeilemalla uusia erilaisia yrittäjyyteen kannustavia menetelmiä opetuksessa. Hankkeen aikana järjestetään opeinfoja. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan yrittäjyyskasvatukseen ja opiskelijoiden tarpeisiin kokeilemalla erilaisia yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä.

Kannustetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja yhteisopettajuutta ja tiimityötä. Tiimiopettajuuden tarvetta voidaan perustella maailman muuttumisella, samalla opettajuuden tulee muuttua. Puhutaan myös termillä yhteisopettajuus, jossa useampi asiantuntija on oppijoiden käytettävissä. Työtä tehdään parhaimmillaan monialisissa tiimeissä.

Tulevaisuudessa opetuksen ja oppimisen tulee koostua entistä laajemmista, toisiinsa liittyvistä kokonaisuuksista. Tähän liittyy hankkeessa tärkeä teema opetuksen ja tki-toiminnan yhteistyön kehittämisestä. Hankkeessa lisätään sekä kansallisen tason että myös kansainvälistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa.

Projektipäällikkö

Kaija Arhio, yliopettaja
044 4492570
kaija.arhio@centria.fi

Viestintä

Anttoni Porri, TKI-asiantuntija
040 7299935
anttoni.porri@centria.fi

Osatoteuttajat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Niina Sarja, niina.sarja@jedu.fi 040 142 8694

Kuusamon kaupunki,  Kati Savolainen, kati.savolainen@kuusamo.fi   0408608684

Oulun ammattikorkeakoulu,  Tomi Huhtamäki, tomi.huhtamaki@oamk.fi 050 5670640         

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä,  Jouni Kaksonen, jouni.kaksonen@osao.fi 044 7037894

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti,  Leena Eskola leena.eskola@oulu.fi 0400 906103

Raahen koulutuskuntayhtymä,  Anu Rautio, anu.rautio@raahenedu.fi  040 1357148

Yhteistyössä