Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

TUTOES – Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä

Suomalaisissa pk-yrityksissä on kasvava tarve tuotannollisen toiminnan johtamisen päivittämiseen kansainväliselle tasolle.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot: Jorma Hintikka, 044 4492637, jorma.hintikka@centria.fi

Projektipäällikkö: Tapio Malinen

Taustaa

Suomalaisissa pk-yrityksissä on kasvava tarve tuotannollisen toiminnan johtamisen päivittämiseen kansainväliselle tasolle. Yritysten toiminnallista erinomaisuutta, kustannustehokkuutta sekä kasvua ja kansainvälistymistä voidaan tukea tuottamalla ja tarjoamalla niiden kontekstiin sopivaa tietoa sekä tarjoamalla yrittäjälle valmennusta

1) Vertailukelpoisen tiedon mahdollistaminen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista.
2) Luotettavan kokonaiskäsityksen muodostaminen alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
3) Pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittäminen.
4) Yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Esiselvitys pohjustaa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on yritysten kannattavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

Esiselvityshankkeen tuloksena syntyy raportti, joka sisältää kuvauksen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan analysointiin kehitetystä uudesta työvälineestä, uutta tietoa alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja osaamisen kehittämisen tarpeista ja valmennusohjelman suunnitelman.

Ville Isoherranen, 0503478900, ville.isoherranen@oulu.fi
Eija-Riitta Niinikoski, 0400 919310, eija-riitta.niinikoski@oulu.fi
Tapio Malinen, 044 4492562, tapio.malinen@centria.fi

Yhteistyössä