Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

UuLops – Uuden osaamisen lukio

Uuden osaamisen lukio -hanke vastaa muuttuvan toimintaympäristön ja uuden lukiolain vaatimuksiin kehittämällä ja lisäämällä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.9.2020 – 31.12.2022

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö: Kaija Arhio

Lukiolain muutokset haastavat harvaan asutun pienyrittäjyysvaltaisen alueen, jossa korkeakoulujen pääkampukset ovat etäällä ja lukioiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Yhteistyön rakentaminen oman alueen korkeakouluyksiköiden (Centria-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti) kanssa sekä elinkeinoelämäyhteistyön tiivistäminen alueen elinkeinoyhtiöiden yritysverkostoa hyödyntäen on mielekästä.

Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön toimintamalli. Opettajien täydennyskoulutusten ja valmennusten avulla edistetään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen valmiuksia.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimintamalli, joka on pilotoitu ja raportoitu ja jonka vaikuttavuus on arvioitu. Alueen lukioiden henkilöstöllä on ajantasainen yrittäjyys- ja työelämäosaaminen. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin.

Hankkeen päätoteuttaja on Nivalan kaupunki / Nivalan lukio ja osatoteuttajina ovat yhdeksän Oulun eteläisen alueen lukiota, elinkeinoyhtiöt NIHAK ja Nivalan teollisuuskylä Oy sekä alueen korkeakouluyksiköt Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampus sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa kehitetään toimivia käytänteitä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön, kuvataan ja dokumentoidaan uusi toimintamalli sekä arvioidaan sen vaikuttavuutta. Projektin kuluessa kartoitetaan lukioiden luontaiset elinkeinoelämäyhteistyötahot sekä korkeakouluopintojen mahdollisuudet.

Lukioiden työelämään tutustumisjaksoja, yritysvierailuja ja yrittäjien kouluvierailuja luodaan ja kehitetään vuorovaikutteiseen ja toiminnalliseen suuntaan. Samalla kehitetään alueen erityispiirteet huomioivia käytänteitä, jotka mahdollistavat korkeakoulujen kurssien valitsemisen osaksi lukio-opintoja. Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen elinkeinoelämä- ja korkeakoulutoimijoiden sekä lukioiden yhteisiä tapahtumia, jotka voidaan jatkossa sijoittaa yhteiseen vuosikelloon.  

Tavoitteisiin päästään työpakettien avulla. Työpaketit ja niiden toimenpiteet:

1. Opettajien valmennus. Opettajien valmennukset ja täydennyskoulutukset, Oppilaitoskohtaiset workshopit, Ydintoimijoiden workshopit.

2. Yrittäjyyden elävät yhteydet: Kehitetään alueen oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyömuotoja sekä rakennetaan uusia yhteistyön toimintamalleja ja käytänteitä.

3. Korkeakouluyhteistyö: Kehitetään alueen pienten korkeakouluyksiköiden ja maaseutumaisella alueella toimivien lukioiden yhteistyötä siten, että se nivoutuu luontevaksi osaksi kaikkien osapuolten päivittäistä toimintaa.

4. Alueellisesti räätälöidyn yhteistyömallin kokoaminen ja toimenpiteiden arviointi. Alueen elinkeinotoimijoiden, korkeakoulujen ja lukioiden välinen yhteistyö ja sen hyvät käytänteet dokumentoidaan. Toimintamallin käytännön toteutusta varten rakennetaan eri toimijoille suunnattu elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön vuosikello. Toimintamallin vaikuttavuutta arvioidaan hanketoimijoiden näkökulmasta.


Ota yhteyttä

Kaija Arhio

Yliopettaja (tuotantotalous)