Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Vauhtia väylälle

Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulun alakohtaisista opinnoista opintojaksoja tarjottavaksi toiselle asteelle.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.01.2015 – 31.12.2016

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa / Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Tuula Hohenthal

Taustaa

Toisen asteen opiskelijoilla ei välttämättä ole selkeää kuvaa ammattikorkeakouluopinnoista. Vauhtia väylälle -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulun alakohtaisista opinnoista opintojaksoja tarjottavaksi toiselle asteelle. Erityisesti kehittämisen kohteena on opintojen toteuttaminen eri tavoin verkon välityksellä, jolloin osallistuminen onnistuu joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojen myötä toisen asteen opiskelija voi tutustua häntä kiinnostavan alan ammattikorkeakouluopintoihin jo ennen hakeutumistaan opintoihin ja saada näin kuvaa opiskeltavasta alasta. Siten hän voi olla varmempi jatko-opintovalinnoistaan ja myös riski jatko-opintojen keskeyttämiseen pienenee.

Väyläopintoina suoritetut ammattikorkeakouluopinnot AHOToidaan (= aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) osaksi tutkinto-opiskelua opiskelijan hakeutuessa Centria-ammattikorkeakouluun. Mikäli opiskelija aikoo jatkaa opintojaan muussa korkeakoulussa kuin Centriassa, kannattaa hänen pyytää opinnoistaan todistus, jolloin hän voi todistuksen perusteella hakea AHOTointia muusta korkeakoulusta. Opiskelija voi siis suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo toisella asteella opiskellessaan.

Hankkeessa kehitetään myös AHOTointiin liittyviä menettelytapoja.  

Hanke on Keskipohjalainen koulutusväylä -hankkeen levittämishanke. Hankkeessa syvennetään, kehitetään ja levitetään toisen asteen ja korkea-asteen opettajien välistä yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä. 

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2015-31.12.2016. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto. ESR ja valtion rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Väyläopintoja kehitetään verkkopohjaisiksi, jolloin opintoja on helpompi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Liitteessä luetellut Averkon verkko-opintojaksot ovat soveltuvia toisen asteen opiskelijoille Väyläopinnoiksi.

Averkon verkko-opinnoista lisätietoja ja opintoihin ilmoittautuminen koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautuessasi Averkon kautta toteuttettaviin väyläopintoihin, lisää ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohtaan:  Väylä/oppilaitoksen nimi, jossa nyt olet kirjoilla sekä yhteyshenkilöksi oman oppilaitoksesi opettaja, jonka kanssa olet opinnoista sopinut.

Katso videolta, kuinka opiskelijat ja opettajat kommentoivat verkko-opiskelua. 

Väylän erillisopintotarjonnasta ja opinnoista ammattikorkeakoulun opintoryhmien mukana saa lisätietoja projektissa mukana olevilta henkilöiltä (ks. yhteystiedot).

Kemian ammattikorkeakouluopintoihin voi tutustua sopimalla ryhmälleen  vierailupäivän ammattikorkeakouluun. 

Informaatioteknologiasta on tarjolla Averkon verkko-opintoja sekä lähi- ja etäopintojen yhdistelmiä.

Musiikkipedagogiikan AMK-opintoihin voi tutustua avoin amk-tarjonnan kautta. 

Sijoittamisen opinnot kiinnostavat varmaankin kaikkia vaurastumista tavoittelevia 🙂

— 

Hankkeessa tehtävää työtä sekä Väyläopintoja esiteltiin toisen asteen opettajille 8.3.2016 järjestetyssä yhteistyöpalaverissa. Seuraavassa tilaisuudessa esitetyt diat.  

Irja Leppisaari: Centrian opinnoista sekä kynnystä matalammaksi verkko-opintoihin
Laura Rahikka: Kemian väyläopintomahdollisuuksia
Sakari Männistö: ICT-alan väyläopintoja
Janne Peltoniemi: Liiketalouden väyläopintoja
Merja Seppälä: AHOTointia lähihoitajan tutkinnosta ja väyläopintoja 

Hankkeen keskeisiä tuloksia ja toimintapoja on luettavissa julkaisusta Vauhtia väylälle ammattikorkeakouluun – vinkkejä väyläopintojen toteuttamiseen (toim. Tuula Hohenthal & Irja Leppisaari 2016). Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7173-10-7   

Hankkeessa tuotettiin tukimateriaalia itsearvioinnista, joka on keskeinen ammattikorkeakoulussa kehittyvä ja käytettävä arvioinnin muoto. Itsearviointitaitoja opiskelija tarvitsee myös esimerkiksi harkitessaan sitä, voiko osaamisensa perusteella hakea AHOTointia ammattikorkeakoulun joistakin opinnoista. Hankkeessa laadittiin AHOT-opas toiselle asteelle, jossa kerrotaan perusperiaatteita AHOToinnista. Halutessaan opiskelija voi valmistautua AHOTointiin jo toisen asteen opintojensa aikana.  

Opaskortit itsearvioinnista opettajalle ja opiskelijalle. Voit tulostaa kortit A3 kokoisena ja leikata oman kortin opettajalle ja opiskelijalle. 

Esimerkki itsearviointilomakeesta, joka liittyy edellisiin opaskortteihin.

Self-assessment info-cards for teacher and student. The cards can be printed in A3 size and cut in half for teacher and student.

Self-assessment form in English. 

Mitä on AHOT? AHOT-opas toiselle asteelle.

Kuinka mukaan avoin ammattikorkeakouluopintoihin jo toisen asteen opintojen aikana?

Ohje soveltuvista opinnoista, opintojen käytänteistä ja opintoihin ilmoittautumisesta: Centria-ammattikorkeakoulun väyläopinnot toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille

Hankkeen päätyttyä itsearviointia laajennettiin myös vertaisarviointiin. Seuraavassa vertaisarviointikortit opettajalle ja opiskelijalle sekä vertaisarviointiin liittyen esimerkkejä vertaisarviointikriteereistä  ja -malleista. 

Centria-ammattikorkeakoulussa hanketta toteuttavat ja alakohtaisista Väylä-opinnoista vastaavat:
Projektipäällikkö
Tuula Hohenthal
040 1209878

Opoyhteistyö toisen asteen opojen kanssa:
Opinto-ohjaaja
Helinä Moilanen
044 7250405

Verkkopedagoginen tuki ja ohjaus:
Yliopettaja
Irja Leppisaari
044 7250083

Kemia
Lehtori
Laura Rahikka
040 8086622

Liiketalous
Yliopettaja
Janne Peltoniemi
040 8085127

Sosiaaliala
lehtori
Merja Seppälä
040 7250562

Tietotekniikka
Yliopettaja
Sakari Männistö,
044 7250323


Ota yhteyttä

Tuula Hohenthal

Lehtori (oppimispalvelut)

0401209878

Kokkola