Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä

Hankkeen tavoitteena on lisätä mikroyritysten ja yksinyrittäjien yritysvastuullisuuteen ja kestävään kasvuun liittyvää tietoa ja osaamista, opastaa yrittäjiä saatavilla olevien arviointi- ja kehittämistyökalujen käyttöön sekä tarjota verkostomainen foorumi vertaiskehittämiselle ja vertaisoppimiselle.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.8.2021 – 30.6.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

https://vastuullisuusvalmennus.fi/

Projektipäällikkö: Riina Varila

Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi. Isot yritykset tekevät suunnitelmallista vastuullisuustyötä, mutta pienillä yrityksillä vastuullisuutta ei vielä kehitetä suunnitelmallisesti eikä sitä osata riittävästi tuoda esiin yrityksen brändin vahvistamisessa ja asiakasviestinnässä, vaikka vastuullisuus on asiakkaiden muuttuvien odotusten ja vaatimusten myötä kasvavassa määrin kilpailutekijä. Siksi tarvitaan keveitä ja nopeita keinoja tunnistaa ja arvioida mikroyritysten vastuullisuuden nykytilaa ja kypsyyttä sekä tuoda se osaksi suunnitelmallista yrityksen kehittämistä ja markkinointia.

Hankkeen tavoitteena on lisätä mikroyritysten ja yksinyrittäjien yritysvastuullisuuteen ja kestävään kasvuun liittyvää tietoa ja osaamista sekä opastaa yrittäjiä saatavilla olevien arviointi- ja kehittämistyökalujen käyttöön.

Hanke tarjoaa verkostomaisen foorumin vertaiskehittämiselle ja –oppimiselle.

Hankkeen odotetut tulokset:

Hanke toteutetaan 1.9.2021 – 31.8.2023 välisenä aikana.
Hankkeen päärahoittajana on Euroooan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on 394 147 €.

Vastuullisuusvalmennuksesta saa tietoa, taitoa ja osaamista yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Mikroyritysten vastuullisuusvalmennus on helppo ja vaivaton tapa päivittää omaa osaamistaan ja laatia samalla oman yrityksen vastuullisuussuunnitelma. 

Valmennuksessa keskitytään käytännön-läheisten ratkaisujen löytämiseen vastuullisuuden toteuttamiseksi ja viestintään oman yrityksen arjessa.

Valmennuksen kesto on 6 kk, sisältäen 10 h valmennusta ja itseopiskelumateriaalit.

Valmennusalustana käytössä on helppokäyttöinen valmennus- ja oppimisympäristö osoitteessa www.vastuullisuusvalmennus.fi

Valmennus on tässuunnattu Pohjois-Pohjanmaan etelänosan mikroyrityksille.

Alueellisesti mukana ovat:

  • Nivala-Haapajärven
  • Haapaveden-Siikalatvan ja 
  • Raahen seutukunnat
  • Kalajoen kaupunki

Yrityksen saamat hyödyt valmennuksesta:

  • Yrityskohtaisen vastuullisuussuunnitelman laatiminen
  • Käytännönläheisiä ratkaisuja vastuullisuuden kehittämiseen
  • Yrityskohtainen valmennus ja palaute vastuullisuuden kehittämiseen
  • Yritys/yrittäjä oppii viestimään yrityksen vastuullisuudesta
  • Lisää yrityksen kilpailukykyä ja mainearvoa vastuullisena yrityksenä
  • Parantaa yrityksen ennakointiosaamista ja muutoskyvykkyyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin

Päätoteuttaja:

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti instituutti

Osatoteuttajat:

Centria-ammattikorkeakoulu

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Kalajoen kaupunki

Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän MicroEntren ja Centria-ammattikorkeakoulun välillä. Lisäksi valmisteluun on osallistunut yrityspalveluja tarjoavat Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kalajoen kaupunki, Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus.

Hankkeen projektipäällikkö on Jaana Jeminen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutilta, 050 591 6216, jaana.jeminen@oulu.fi.


Ota yhteyttä

Riina Varila

TKI-asiantuntija