Siirry sisältöön
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

yleSHarviointi – Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

Hankkeessa päivitetään yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen vaatimukset.

Toimiala: Opetuksen hankkeet

Projektin kesto: 2018 – 2020

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektipäällikkö: Hanna-Mari Pesonen

Taustaa

Työelämän muutokset laajentavat myös sairaanhoitajien tehtävänkuvaa ja sairaanhoitajilta tarvitaan uudenlaista osaamista. Ammattikorkeakouluissa ei tällä hetkellä ole olemassa sairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen vertailukelpoista ja systemaattista arviointimenetelmää. Valtakunnallisesti yhteiselle sairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin menetelmille ja osaamisen varmistamiselle on selkeä tarve.

Tavoitteet

yleSHarviointi-hankkeessa päivitetään yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen vaatimukset. Lisäksi hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen käyttöön sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä sekä yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmä (valtakunnallinen koe). Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke ja se toteutuu vuosina 2018-2020.

Yhteistyössä

Hankekonsortion muodostavat kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joilla on sairaanhoitajien koulutusvastuu. Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Centria on osatoteuttajana mukana kehittämässä sairaanhoitajakoulutusta ja osaamisen arvioinnin menetelmiä. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European Federation of Nurses AssociationsTehy ry ja Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallinen asiantuntijaryhmä (LOKKA).


Ota yhteyttä

Hanna-Mari Pesonen

Yliopettaja (hoitotyö)