Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku

Centria-ammattikorkeakoulussa toteutettavat toimet kohdistuvat sellaisten menetelmien, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, joiden avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysasenteita sekä kiinnostusta oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.09.2015 – 31.08.2018

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot: Tuula Hohenthal, TKI -asiantuntija, 040 120 9878, tuula.hohenthal@centria.fi

Projektipäällikkö: Tuula Hohenthal

Taustaa

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku -hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Hankkeen osatoteuttajina ovat Centria-ammattikorkeakoulu ja Uusyrityskeskus Firmaxi.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni ja Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteet

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku -hankkeessa:

• kehitetään menetelmiä opiskelijoiden oma-aloitteisuuden ja yrittäjävalmiuksien esiin tuomiseksi

• tuetaan opettajuuden muutosta ohjaukseen ja valmentamiseen

• luodaan yrittäjyyspolkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Centria-ammattikorkeakoulussa toteutettavat toimet kohdistuvat sellaisten menetelmien, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, joiden avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysasenteita sekä kiinnostusta oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi harjoitusyritystoiminta, tiimiyrittäjyys, muut opintojen uudet toteutustavat, yrittäjätarinoiden hyödyntäminen opetuksessa, workshopit, seminaarit, innovaatioleirit ja uudenlainen yrittäjyyttä tukeva opetustarjonta.

Kehitettävien menetelmien ja toimintamallien pilottiryhmänä ovat Kokkolan liiketalouden opiskelijat, mutta myös muiden alojen opiskelijoiden on mahdollista osallistua pilotointiin. Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja levitetään kaikille Centrian koulutusaloille.

Yrittäjyyttä vakavasti harkitseville opiskelijoille tarjotaan klinikkatyyppistä yritys- ja liikeideoiden kehittämistukea ja yrittäjäaikomuksia vahvistetaan yhteistyössä Uusyrityskeskus Firmaxin kanssa.  

Hankkeessa luodaan yrittäjyyspolun jatkumo ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin siirtyville huomioiden opintojen hyväksilukukäytännöt ja ns. AHOT-menettelytavat. 

Projektissa on toteutettu useita yrittäjämäistä toimintaa tukevia toimia, kokeiluja ja projekteja. Seuraavassa on mainittu niistä joitakin.

Hankkeessa on valmennettu opettajia yrittäjyyskasvatukseen sekä kehitetty menetelmiä  opiskelijoiden yrittäjyysinnon ja yrittäjämäisen työskentelyotteen lisäämiseksi. Hankkeessa on luotu uusia yrittäjyyttä tukevia opintoja sekä kehitetty yrittäjyyspolkua toisen asteen koulutuksesta korkeakouluun.

Opettajille järjestettiin 17.1.2017 yrittäjyyskasvatuspäivä, jonka ennen ja aikana he kokosivat ajatuksiaan, miten yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa voi opetuksessa toteuttaa. Opettajille on tarjottu valmennusta tiimiopettajuuteen sekä myös digitaalisten välineiden hyödyntämiseen yrittäjämäisen toimintatavan edistämisessä.

Opiskelijoiden kanssa on toteutettu projekteja, jota vaativat itsenäistä työotetta ja vastuun kantamista käytännön toimissa. Tällaisia ovat olleet hyväntekeväisyyshuutokauppa, Kokeileva Suomi kiertueeseen osallistuminen, yhteistyöprojekti lentopallojoukkue Tiikereiden kanssa sekä Pre Game Picnic tapahtuman järjestäminen ennen jääkiekkojoukkue Hermeksen peliä. Erityisesti viimeksi mainittu vaati luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, joustavuutta ja itsenäistä työotetta sääolosuhteiden aiheutettua omat haasteensa tapahtumassa. Tapahtuman järjestäminen ja jälkipuinti osoittautuivat oivaksi oppimiskokemukseksi opiskelijoille.

Yhdessä toisen asteen koulutuksen kanssa on järjestetty innovaatioleiri sekä hankkeen päätöstapahtuman yhteydessä Business Race –kilpailu. Liiketalouden opiskelijoita on osallistunut Centria-ammattikorkeakoulun Urheilumarkkinointi ja urheilujohtaminen –opintoihin sekä Markkinointiviestinnän opintoihin.

Hankkeen aikana on uudistettu liiketalouden opintojaksojen toteutustapoja ja/tai sisältöjä aiempaa enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa vaativiksi. Uutta oppimateriaalia on tuotettu mm. yrityksen omistajanvaihdoksista, yrityksen toiminnanohjaukseen liittyen, yrityksen riskien hallinnasta sekä itsensä johtamisesta. Oppimateriaalina voi hyödyntää myös videoita, joissa haastateltavina ovat olleet Centria-ammattikorkeakoulun entiset opiskelijat, jotka ovat ryhtyneet yrittäjiksi.

Kotka Kalle/Vakuutusasiamiespalvelut

Creative Preludi/Mainostoimistopalvelut

Cupira oy/Design huonekalut ja esineet

TiTo Boats Oy/Alumiiniveneiden valmistus

Fitverstas/PT-palvelut

Lampelan palvelukoti

Yhteistyössä toisen asteen koulutuksen kanssa on luotu pelillisyyttä hyödyntävä yrittäjyyspassi, jota voi hyödyntää niin toisen asteen opinnoissa kuin korkea-asteen opinnoissakin. Yrittäjyysklinikkaa lukuvuonna 2017-2018 on toteutettu yhteistyössä kaikkien hankekumppaneiden kanssa.

TKI -asiantuntija Tuula Hohenthal, p. 040 120 9878

lehtori Ann-Christine Johnsson, 040 8086626

lehtori Kalle Myllykangas,  044 7250332

yliopettaja Marko Ovaskainen, 044 7250435

yliopettaja Janne Peltoniemi, 040 808 5127

Yhteistyössä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Centria-ammattikorkeakoulu

Uusyrityskeskus Firmaxi