Siirry sisältöön
Sote YAMK-opiskelijaryhmä oppitunnilla

Joustavaa koulutustarjontaa elämäntilanteesta riippumatta 

Centria tarjoaa tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi yksittäisille henkilöille sekä yritysten henkilöstölle monia mahdollisia väyliä osaamisen lisäämiseen. Pääkirjoitus avaa tulevia näkymiä uusien toteutusmuotojen osalta.

Centrian tavoitteena on elämän mittaisen jatkuvan oppimisen mahdollistaminen osana jo tunnettua ammattikorkeakoulutusta. Jatkossa pyrimme avaamaan kaikkien saataville myös pienempiä oppimiskokonaisuuksia sekä muuta opillista sisältöä kunkin oppijan osaamistarpeeseen. Lähtökohtana ei ole enää pelkkä tutkinto tai sen suorittaminen.

Näköpiirissä on, että jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina Suomessa. Saatavuus osaavan työvoiman osalta haittaa monien alojen kehitystä ja niissä toimivia yrityksiä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2024.)

Digitaaliset sisällöt tulevat olemaan tärkeä osa saavutettavuutta sekä mahdollistavat oppimisen paikasta riippumattomuuden. Centrian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (Centria TKI) tuottaa jatkuvasti uusia sisältöjä, joiden saavutettavuutta pyritään kehittämään jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Sisältötyyppeinä toimivat erilaiset julkaisut, podcastit sekä videotallenteet järjestetyistä seminaareista ja tapahtumista. Nämä sisällöt toimivat nyt jo oikein hyvin uusimman tiedon näkyväksi tekemisessä matalalla kynnyksellä.

Uudistukset tulevat haastamaan perinteistä koulutuskenttää, mutta tarjoavat jatkossa oppijoille uusia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista, oppijalle sopivalla tavalla ja oikeaan tarpeeseen. Uudistuksien myötä tarjolla olevat sisällöt monipuolistuvat ja niiden saatavuutta pyritään parantamaan oppijan näkökulmasta, oli kyseessä yksittäinen oppija tai yrityshenkilöstön koulutuksista vastaava henkilö. Rakennamme koulutuspolkuja osaamistarpeenne mukaisesti. Suosittelen olemaan yhteydessä asiantuntijoihimme. Ei muuta kuin oppimaan!

Lisätietoja

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2024. Jatkuva oppiminen.

Saatavissa: https://okm.fi/jatkuva-oppiminen.

Viitattu 6.5.2024.