Siirry sisältöön
Uutiset

Kevään toinen yhteishaku alkaa Centriassa

Kevään 2022 toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 16. maaliskuuta. Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla sekä ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia viidellä alalla: tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, kirkon nuorisotyö sekä musiikki.


Uutena hakukohteena on akkukoulutus, jota voi opiskellla kompaktina muuntokoulutuksena, jos hakijalla on soveltuvia edeltäviä opintoja. Akkutekniikkaan voi syventyä myös niin kemian- kuin sähkötekniikan insinöörikoulutuksissa.


Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia on haettavana tekniikassa, liiketaloudessa ja sosiaali- ja terveysalalla. Samaan aikaan yhteishaun kanssa Centrian omassa haussa on lisäksi kaksi englanninkielistä ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta liiketaloudessa ja tekniikassa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen tutkinto, joka on mahdollista suorittaa töiden ohessa. Opiskelija soveltaa oppimaansa omaan työhönsä, jolloin koulutus kehittää niin opiskelijaa itseään kuin työtä ja työelämääkin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Centriassa suorittaneet opiskelijat ovat arvioineet koulutuksensa Suomen parhaaksi jo kahtena vuotena peräkkäin vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa kyselyssä.


Opintopolku.fi-palvelun hakulomakkeella haetaan korkeintaan kuuteen eri koulutukseen, jotka hakija laittaa mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan sitä opiskelupaikkaa, jonka on sijoittanut hakulomakkeella korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää. Hakulomakkeella valitaan myös aika ja paikka mahdollisen valintakokeen suorittamiselle, joten hakijan kannattaa olla ajoissa, jotta saa napattua haluamansa koepaikan. Centrian koepaikat on aiempina vuosina varattu loppuun hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.


Syksyllä 2022 alkavien koulutusten opetussuunnitelmat on uudistettu, ja ne vastaavat entistä paremmin työelämän osaamisvaatimuksiin niin yleisten työelämätaitojen kuin ammatillisen osaamisen osalta.


Centriassa tarjolla olevat koulutukset, hakuohjeet sekä opiskelijoiden tarinoita on luettavissa Centrian vastikään julkaistuilla uusilla koulutussivuilla: net.centria.fi.


Koulutuksiin haetaan kevään toisessa yhteishaussa 16.3. – 30.3.2022 osoitteessa Opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. 


Lisätietoja hakemisesta:


Centrian hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi
Opintoasiainpäällikkö Mari Emmes, p. 044 725 0040, mari.emmes@centria.fi
Lisätietoja valintatavoista ja valintakokeesta osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi.