Siirry sisältöön

Kohti paikkariippumattomuutta

Etätyö on täällä jäädäkseen ja siitä pitäisi oppia ottamaan hyöty irti.

Covid-19-pandemia alkaa olla laantumaan päin, mutta sen työelämään jättämät jäljet ovat pysyviä. Euroopan elinkeino- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin vuonna 2020 teettämässä kyselyssä kolme neljästä pandemian aikana etätöitä tehneestä haluaisi jatkaa etätyötä pandemian jälkeenkin.

Organisaatiot pohtivat tällä hetkellä suhtautumistaan pandemian jälkeiseen etätyöhön, johon liittyvä keskustelu on kääntymässä debatiksi paikkariippumattomasta työstä. Useita globaaleja yrityksiä, esimerkiksi Spotify ja Airbnb, ovat lanseeranneet paikkariippumattoman työn ohjelman, jonka mukaan työpaikan ei tarvitse määrittää työntekijän asuinpaikkaa. Toisaalta on myös yrityksiä, jotka ovat halunneet rajoittaa etätyötä ja kutsuneet työntekijänsä takaisin toimistoille. Applen asettama velvoite työskennellä toimistolla kolmena päivää viikossa johti yrityksen koneoppimis- ja tekoälyjohtaja Ian Goodfellowin irtisanoutumiseen vastalauseena joustavien työkäytäntöjen rajoittamiselle.

Samaan aikaan kun organisaatiot puntaroivat itselleen sopivia työn tekemisen tapoja, ne kamppailevat kroonistuneen työvoimapulan kanssa. EU-alueella työikäisten määrä kutistuu noin viidenneksen vuoteen 2050 mennessä, ja osaajapula on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan rajoittanut Suomen talouskasvua jo pitkään. Vastaavat trendit ovat valitettavan hyvin näkyvissä myös Centrian toimialueella.

Korona osoitti, että monet työtehtävät, joiden ei oletettu onnistuvan etänä, hoituivatkin sujuvasti kotitoimistoilta pandemian saneleman pakon alla. Teknologian kehittyminen mahdollistaa tulevaisuudessa etänä onnistuvia työtehtäviä yhä enenevissä määrin. Pohjimmiltaan onkin kyse organisaatioiden tahtotilasta sallia joustava työ toimistojen ulkopuolella.

Alueemme elinkeinoelämällä olisi nyt loistava tilaisuus tarttua työn murroksen luomiin mahdollisuuksiin ja pyrkiä vastaamaan työvoimapulaan etätyökäytäntöjä kehittämällä. Edelleen on luonnollisesti paljon läsnäoloa vaativia työtehtäviä, jotka tarvitsevat tekijäänsä paikan päälle. Paikkariippumattomasta työstä olisi kuitenkin mahdollisuus kehittää vetovoimatekijä, jolla tarvittavaa osaamista saataisiin alueellemme etänä hoituviin asiantuntijatehtäviin.

Paikkariippumaton työ edellyttää uudenlaista tietotaitoa, kuten etävuorovaikutusta johtamisessa ja asiakastyössä sekä uusien teknologioiden haltuunottoa. Centria on organisaatioiden tukena työn tekemisen tapojen kehittämisessä ja kilpailussa parhaista osaajista.

Lisätietoja

Johanna Jansson

TKI-päällikkö