Siirry sisältöön

Korkeakoulujen rooli ajan haasteiden keskellä

Suuret sosiaaliset kriisit haastavat yhdessä ja erikseen kaikkia meitä. Korkeakoulujen rooli on auttaa tekemään parempaa huomista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Olemme keskellä kolmea suurta kriisiä, jotka voidaan luokitella maailmanlaajuisiksi sosiaalisiksi kriiseiksi. Pandemia, Ukrainan sota sekä ilmastokriisi luovat fyysistä, henkistä ja jopa eksistentiaalista turvattomuutta ihmiselle. Näiden suurien kriisien keskellä on luonnollista kysy itseltään, että mitä minä voisin tehdä parantaakseni tilannetta. Luonnollisesti voimme pienillä arkipäivän valinnoillamme ja teoillamme tehdä osamme ongelmien ratkaisemiseksi ja toivoa, että miljoonat pienet valinnat ympäri maailman tuovat ainakin osittaisen ratkaisun. Kuitenkin nämä ovat myös yhteiskuntia haastavia kriisejä. Näihin ongelmiin tulee vastata myös yhteiskunnallisella tasolla tekemällä rakenteellisia muutoksia toimintaan ja tekemällä poliittisia päätöksiä suurempien vaikutusten aikaansaamiseksi.

Laajat ja pitkäkestoiset sosiaaliset kriisit voivat aiheuttaa myös stressiä. Omalta kohdaltamme voimme tähän stressiin vaikuttaa tekemällä edellä mainittuja pieniä toimia, mutta myös huolehtimalla itsestämme. Me voimme vahvistaa omaa stressinsietokykyä huolehtimalla riittävästä unesta, hyvästä ravinnosta ja liikunnasta. Nämä ovat jokaisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta se perusta, jonka varaan muu toiminta voidaan rakentaa.

Pystyimme tiedeyhteisönä osoittamaan, että tiede kykenee tuottamaan nopeasti ratkaisuja suuriin ongelmiin.

Marko Forsell

Korkeakouluna meillä on erityinen rooli näiden ongelmien ratkaisemisessa. Olen tyytyväisyydellä katsonut, kuinka merkittävässä roolissa tiede on ollut vastatessaan koronakriisiin. Pystyimme tiedeyhteisönä osoittamaan, että tiede kykenee tuottamaan nopeasti ratkaisuja suuriin ongelmiin. Koronarokotteen nopea valmistuminen osoittaa, mitä voidaan saada aikaiseksi, kun tiedeyhteisö kiinnittää merkittävän osan voimavaroistaan ratkaisun hakemiseen. Uskon myös, että tiede on pystynyt osoittamaan tätä kautta merkityksensä hyvinvoinnin edistämiseen. Poliittisilla ratkaisuilla voidaan tiedeyhteisön huomio kiinnittää niihin merkittäviin asioihin, joihin ratkaisua toivotaan.

Korkeakouluilla on myös erityinen rooli toteuttaa yhteiskunnan tekemiä poliittisia päätöksiä. Jo EU:n tasolta lähtevät tavoitteet tutkimuksen ja kehityksen suhteen velvoittavat meitä kiinnittämään huomiota kolmeen keskeiseen seikkaan: vihreään siirtymään, digitalisaatioon sekä osallistamiseen. Vihreä siirtymä toimii keskeisenä tavoitteena kohti ilmastoystävällisempiä toimintamalleja. Osallistaminen huolehtii siitä, että jokainen kansalainen pystyy olemaan mukana yhteiskunnan toiminnassa ja vaikuttamaan siihen. Digitalisaation tuottamat teknologiset ratkaisut edistävät molempia edellisiä tavoitteita. Tämän kaltaisella poliittisella ohjauksella luodaan parempaa tulevaisuutta. Korkeakouluna meidän täytyy osaltamme vastata tähän.

Emme kuitenkaan toimi tyhjiössä ja tarvitsemme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyötä yritysten sekä muiden organisaatioiden kanssa. Voimme tuoda omaa kokemustamme ja osaamistamme hankkeidemme ja palveluidemme kautta alueen organisaatioiden ulottuville. Centria itsessään voi vain rajallisesti vaikuttaa asioihin, mutta kun onnistumme yhdessä kehittämään myös muiden organisaatioiden toimintaa, niin vaikutukset ovat merkittäviä.

Marko Forsell

Vararehtori (tki)