Siirry sisältöön
Akkuaiheisen valokuvan päällä miehen läpikuultava sinisävyinen profiili

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet

Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Uusi Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet -koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Opintomuoto: Verkko-opinnot

Opintojen laajuus: 40 op

Aloituspaikat: 35

Haku alkaa: 16.10.2023

Haku päättyy: 03.11.2023 klo 15:00

Opiskeluaika 21.11.2023 – 30.11.2024

Opetuskieli: Suomi

Akkuarvoketjun eri vaiheet tutuksi työn ohessa

Koulutuksessa käydään läpi akkuarvoketjua materiaalitason asioista valmiiden akkujen lataukseen tuotantoketju mukaan lukien. Akkujen elinkaaren kannalta on keskeistä, että akun ominaisuudet tunnetaan riittävän hyvin ja että niiden käsittely on turvallista sekä huolellista kaikilta osa-alueiltaan. Oikeilla toimenpiteillä ja osaamisella ketjun eri vaiheissa akkujen ja akustojen elinkaaren pidentäminen on mahdollista. Tällä on suora yhteys ympäristö- ja talousvaikutuksiin – kaikki koulutuksen opintojaksot käymällä akkukäytöistä on mahdollisuus saada vielä suurempi hyöty kun akkuarvoketjun kaikki eri vaiheet tulevat tutuiksi.  

Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Uusi Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet -koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Tavoite

 • Autoalan siirtymä ja akkujen lisääntynyt käyttö sähkön varastoinnissa lisäävät akkualan investointeja, mikä lisää tarvetta korkeasti koulutetuille akkuteollisuuden osaajille.
 • Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien osaamista vastaamaan energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin.
 • Koulutus antaa osallistujille kokonaisvaltaisen kuvan akkujen arvoketjun kaikista vaiheista.

Kohderyhmä

 • Akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat.
 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla).
 • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla käytössä on oma tietokone ja verkkoyhteys.
 • Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Aikataulu ja toteutus

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 • Laajuus: 5 op
 • Kieli: Suomi
 • Aloituspaikat: 35 kpl
 • Toteutustapa: Verkkototeutus. Opetusta on verkossa tiistai-iltapäivisin kello 14–16.
 • Ilmoittautuminen: 16.10.–3.11.2023
 • Opiskeluaika: 21.11.–14.12.2023

Koulutus avaa akkuteollisuuden ovet ja antaa sinulle kattavan käsityksen alan ytimessä olevista käsitteistä ja sääntelystä. Opi, miten erilaiset akkutyypit muuttavat energiasektoria ja ymmärrät akkuarvoketjun eri vaiheet, aina raaka-aineista kierrätykseen. Tulevaisuuden energiateknologia alkaa täältä! Opintojakso on osa Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet -koulutuskokonaisuutta.

Hyödyt

 • Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille.
 • Opintojakso antaa sinulle valmiudet työskennellä akkuarvoketjun eri vaiheisiin liittyvissä tehtävissä.
 • Opit tunnistamaan koko akkujen arvoketjun rakenteen.
 • Opit perusteet alan keskeisistä termeistä ja alaan vaikuttavasta lainsäädännöstä.

Kohderyhmä

 • Akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat.
 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla).
 •  Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnet akkualan keskeiset käsitteet ja termit ja hahmotat akkualan nykytilanteen, tulevaisuuden näkymät ja akkujen merkityksen energia-alan muutoksessa.
 • Tiedät alaan vaikuttavat keskeiset EU-tason ohjeet ja sääntelyt ja tunnet erilaisia akku- ja kennotyyppejä, sekä niiden ominaisuuksia.
 • Osaat tunnistaa akkuarvoketjun rakenteen ”kaivoksesta kierrätykseen”, mm. akkujen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden kaivostoiminnasta, rikastamisesta ja jalostuksesta, kennojen ja akkupakettien valmistamisesta, niihin liittyvästä elektroniikasta ja käyttösovelluksista, uudelleen käytöstä sekä kierrätysprosesseista.

Sisältö

 • Akkualan termit ja käsitteet
 • Akkualan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät
 • Akkujen merkitys energia-alan murroksessa
 • Alan EU-ohjeet ja sääntely
 • Erilaiset akku- ja kennotyypit ja niiden ominaisuudet
 • Akkuarvoketjun koko rakenne

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on käytössä oma tietokone ja verkkoyhteys.

Opiskelumateriaali

 • Opettajan ilmoittama materiaali.
 • Koulutuksen opetuskieli on suomi. Kirjallinen materiaali voi sisältää englanninkielisiä osioita.

Lisätietoja

Sanna Kangasvieri
sanna.kangasvieri@vamia.fi

Jari Saarenpää
jari.saarenpaa@vamia.fi

 • Laajuus: 5 op
 • Kieli: Suomi
 • Aloituspaikat: 35 kpl
 • Toteutustapa: Verkkototeutus. Opetusta on verkossa tiistai-iltapäivisin kello 14–16.
 • Ilmoittautuminen: 16.10.–3.11.2023
 • Opiskeluaika: 11.11.2023–14.3.2024

Opi akkuihin liittyvien turvallisuusriskien hallintaa ja suojautumista niitä vastaan! Tämä opintojakso varmistaa, että hallitset akkuihin liittyvät turvallisuusasiat, olipa kyse sitten akkujen valmistuksesta, käytöstä tai kierrätyksestä. Turvallisuus on avainasemassa akkualalla, ja tämä opintojakso antaa sinulle tarvittavan osaamisen. Opintojakso on osa Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet -koulutuskokonaisuutta.

Hyödyt

 • Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille.
 • Opintojakso antaa sinulle valmiudet tunnistaa akkuihin liittyviä turvallisuusriskejä.
 • Opit minimoimaan akkuihin liittyviä vaaroja ja suojautumaan niiltä sekä toimimaan akkuihin liittyvissä vaaratilanteissa.
 • Ymmärrät kuinka turvallisuus tulee ottaa huomioon akkujen arvoketjun eri vaiheissa.

Kohderyhmä

 • Akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat.
 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla).
 •  Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnistat akkuihin liittyviä turvallisuusriskejä ja vaaroja, sekä tiedät kuinka niitä voidaan minimoida ja miten niiltä voidaan suojautua. Osaat myös toimia akkuihin liittyvissä vaaratilanteissa.
 • Osaat keskeiset seikat mm. akkujen kemikaali-, palo-, sähkö-, ympäristö- ja niihin liittyvistä henkilöturvallisuuden osa-alueista.
 • Ymmärrät turvallisuuden osa-alueiden merkityksen akkujen valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana sekä eri käyttökohteissa, käytöstä poistamisessa ja kierrätysprosesseissa.

Sisältö

 • Akkujen turvallisuus, riskit ja vaarat koko akkuarvoketjussa
 • Riskien minimointi ja niiltä suojautuminen
 • Toiminta akkuihin liittyvissä vaaratilanteissa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on käytössä oma tietokone ja verkkoyhteys.

Opiskelumateriaali

 • Koulutuksen opetuskieli on suomi. Kirjallinen materiaali voi sisältää englanninkielisiä osioita.
 • Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Sanna Kangasvieri
sanna.kangasvieri@vamia.fi

Jari Saarenpää
jari.saarenpaa@vamia.fi

Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle myöhemmin.

Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle myöhemmin.

Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle myöhemmin.

Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle myöhemmin.

Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle myöhemmin.

Tarkemmat tiedot päivitetään sivulle myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen hakeminen ja ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolussa.  

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Yhteistyökumppanit

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä.

VAMKin, Centrian, Edu Vamian ja LABin logot

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat rahoittaja.

Jotpa rahoittajalogo


Lisätietoja

Opintojen sisältö

Mikko Kuusisto

Lehtori (prosessitekniikka)


Yleiset asiat opintokokonaisuuteen liittyen

Jenni Kåla

Asiantuntija (jatkuva oppiminen)