Siirry sisältöön
Tapahtumat, Tutkimus ja kehitys

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla pitkän tähtäimen kehittämiskohteeksi

Työvoiman saatavuuden haasteet selvitystyön pohjana.

19.12.2022 klo 12:15 – 14:00

Online

Vapaa pääsy

Ilmoittaudu tapahtumaan

Centria-ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ovat tehneet vuoden 2022 aikana esiselvitystä Keski-Pohjanmaan alueen paikkariippumattoman työn nykytilasta. Esiselvitystyön aikana on kerätty taustatietoa aiheesta ja kartoitettu yritysten ja organisaatioiden nykytilannetta sekä henkilöstön asennoitumista etä- ja paikkariippumattomaan työhön. Syksyn aikana haastateltiin 11 alueen organisaation johdon edustajia ja toteutettiin näistä 10 organisaation henkilöstölle kyselytutkimus aiheesta.

Esiselvityksen aikana kartutetun tiedon on tarkoitus toimia lähtökohtana laajemman monivuotisen hankekokonaisuuden suunnittelulle. Tämän työn pitkän tähtäimen tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita tunnistamaan paikkariippumattoman työn mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä edelleen tukea aihepiiristä kiinnostuneita organisaatioita kehittämään niiden omia käytänteitä paikkariippumattomuuden suhteen.

Hankkeen keskiössä on paikkariippumattoman työn hyödyntäminen Keski-Pohjanmaalla ja ymmärryksen lisääminen siitä, miten paikkariippumattomuuteen pohjautuvat joustavammat työmuodot voivat osaltaan ratkaista työvoiman saatavuuden haasteita alueella.

Webinaari

Esiselvityshankkeen päätteeksi järjestetään ma 19.12.2022 klo 12.15-14.00 webinaari, jossa tuodaan esille työskentelyn keskeisiä tuloksia.

Webinaari on avoin kaikille etä- ja paikkariippumattomasta työstä kiinnostuneille.

Lisätietoja

Johanna Hautamäki

TKI-asiantuntija