Siirry sisältöön
Uutiset

Raudaskylän sosionomiväylän kautta ammattikorkeakouluun

Tähtäätkö sosionomiopintoihin? Haluatko vahvistaa osaamistasi tai vaihtaa alaa?

Raudaskylän sosionomiväylä on Raudaskylän Kristillisen Opiston järjestämä vuoden mittainen opintolinja, jossa suoritetaan päätoimisesti ja lähiopetuksessa 60 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun sosionomiopintoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Linjan suorittaneet voivat hakeutua erillishaun kautta jatkamaan sosionomiopintojaan joko Centrian tai Lapin AMK:n tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opintokokonaisuuksista puolet tulee Lapin AMK:n ja puolet Centrian opetussuunnitelmista, ammattikorkeakoulujen ensimmäisen ja toisen vuoden opinnoista. Raudaskylällä suoritetut opinnot hyväksiluetaan täysimääräisenä molempien ammattikorkeakoulujen sosionomiopinnoissa. Se, kumpaan ammattikorkeakouluun opiskelija tähtää, valitaan Raudaskylän opintojensa alussa.

Molemmissa korkeakouluissa on vuosittain kiintiöitynä 10 opiskelupaikkaa Raudaskylän sosionomiväylän suorittaneille.

Opiskelija on Raudaskylän opiston lisäksi kirjoilla sekä Lapin AMK:n että Centrian avoimessa AMK:ssa. Opiskelijalla on siten käytettävissään kummankin ammattikorkeakoulun verkkopalvelut, kuten oppimisympäristöt ja kirjastopalvelut.

Raudaskylän sosionomiväylä soveltuu ylioppilaille tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille, jotka tähtäävät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Hakija voi myös olla jo sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä, korkeakoulututkintoa tavoitteleva alan ammattilainen. Koulutus soveltuu myös korkeakoulutetuille alanvaihtajille. Sosionomiväylään haetaan sähköisesti suoraan oppilaitokseen jatkuvan haun kautta, jonka päivämäärät ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin. Koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa.

Lisätietoja

Nina Lång

Erikoissuunnittelija