Siirry sisältöön

Tasapainoilua tekoälyn hyötyjen ja haasteiden välillä

Generatiivisen tekoälyn edut ovat kiistattomat. Se tarjoaa työkaluja, jotka voivat tehostaa ja parantaa työn laatua monilla eri aloilla.

Ihmiset istuvat omilla näyttöpäätteillään suuressa salissa.
DALL-E-tekoälypalvelun näkemys pääkirjoituksesta.

Tekoäly on tuonut suuria muutoksia mm. koulutuksen ja hanketoiminnan kenttiin, mutta sen mukanaan tuomat eettiset haasteet vaativat huolellista pohdintaa ja vastuullista lähestymistapaa. Koulutussektorilla tekoälyn käyttö opiskelijoiden työssä herättää kysymyksiä rehellisyyden ja oppimistulosten arvioinnin suhteen. Tekoäly voi oikein käytettynä auttaa opiskelijoita ymmärtämään monimutkaisia konsepteja ja tarjota räätälöityjä oppimiskokemuksia. Jos opettajat hyödyntävät tekoälyä oppimistulosten arvioinnissa, on todellinen vaara, että päädytään tilanteeseen, jossa tekoäly arvioi tekoälyn tuottamaa sisältöä.

Sama haasteellinen tilanne on mahdollinen myös hanketoiminnassa ja -valmistelussa, jossa tekoälyä hyödynnetään yhä useammin. Suunnitelmien ja hakemustekstien luominen tekoälyn tukemana voi nopeuttaa prosessia ja parantaa hakemusten laatua, mutta samalla se luo epävarmuutta arviointiprosesseihin. Tekoälyn käyttö hankevalmistelussa saattaa johtaa tilanteeseen, jossa hakemukset ovat enemmän tekoälyn tuottamien suosituksien summa kuin aitojen innovatiivisten ideoiden ilmaisua.

Tekoäly voi vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja ja syrjintää, jos sitä ei käytetä huolellisesti.

Hankkeiden rahoittajat voivat kenties hyödyntää tekoälyä hakemusten seulonnassa ja arvioinnissa, mikä johtaa jälleen kysymykseen tekoälyn itsearvioinnista. Tekoälyn käyttö hankkeiden arvioinnissa voi periaatteessa lisätä objektiivisuutta ja tehokkuutta, mutta samalla se voi vähentää ihmislähtöistä harkintaa ja arvostusta ainutlaatuisia ideoita kohtaan, jotka eivät välttämättä noudata vallitsevia trendejä.

Tekoäly voi vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja ja syrjintää, jos sitä ei käytetä huolellisesti. Kaikkien olisi tärkeää tunnistaa tekoälyn rooli palvelijana, ei päätöksentekijänä. Kaikkien hyötyjen vastapainoksi on asetettava tekoälyn mukanaan tuomat haasteet. Missä menee itsenäisen ajattelun ja koneen avun välinen raja?

Hyötyjen ja haasteiden keskellä on tärkeää, että kehitämme selkeitä sääntöjä ja standardeja tekoälyn eettiseen käyttöön. Meidän on varmistettava, että tekoäly palvelee yhteiskunnan parhaita etuja eikä vain yksittäisten toimijoiden lyhyen aikavälin tavoitteita. Meidän on myös säilytettävä kriittinen ajattelukyky ja ihmisen ainutlaatuinen arvostelukyky tekoälyn aikakaudella.

Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa dialogia, tutkimusta ja politiikkaa, jotta voimme varmistaa, että teknologiaa käytetään vastuullisesti ja eettisesti. Tämä on haaste, johon koko yhteiskunnan on vastattava. Tekoälyn hyödyt ovat käden ulottuvilla, mutta vastuullinen käyttö on meidän kaikkien käsissä.

Lisätietoja

Tomi Pitkäaho

TKI-päällikkö