Siirry sisältöön
Kuvassa iso kemian koetehdas Chemplant

CHEMPLANT – Koetehdas

Asiakkainamme ovat kemian alalla toimivat yritykset, esim. biojalostamot, kaivokset, rikastamot, kierrätyslaitokset, epäorgaaninen kemianteollisuus ja tutkimuslaitokset, jotka tarvitsevat pilot-mittakaavan koetoimintaa prosessien toimivuuden varmistamiseen ja suurempien tuote-erien valmistamiseen.

Prosessien toimivuuden varmistaminen

Koetehdaspalvelut kattavat kemianteollisuuden prosessikehityksen laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan, sisältäen tutkimukset esiselvityksistä lähtien. Käytössämme on monipuolinen materiaali- ja koostumusmääritysympäristö tuotteiden karakterisointiin. Pilot-laitteistosta saadaan prosessitietoja ABB-automaatiojärjestelmästä. Valmistettavia tuote-eriä voidaan käyttää esimarkkinointiin tai laajaan tuotetestaukseen. Lisäksi voidaan tunnistaa potentiaalisia tehdastuotannon ongelmia sekä saadaan tietoa tuotteiden prosessoitavuudesta ja laboratoriomittakaavan kokeiden skaalautuvuudesta. Koetoiminta tukee prosessointivaihtoehtojen valintaa, sillä voidaan laajentaa tehdasprosessin hallinnan osaamista ja sen aikana voidaan tehdä alustavia laite- ja materiaalivalintoja tehdastuotantoon.

Joustavuutta ja ketteryyttä prosessien skaalaukseen

Asiakas saa Centriasta koetehdaspalveluita haluamassaan laajuudessa. Toteutamme asiakkaan tutkimustarpeet hyödyntäen laajan asiantuntijajoukkomme osaamista ja monipuolisia laboratorioympäristöjämme. Vahvuutemme on osaava ja kokenut henkilöstö sekä monipuolinen ja muunneltava koetehdasympäristö.

Referenssit

boliden, tracegrow

Ota yhteyttä

Palvelemme teitä nopeasti ja joustavasti.

Kari Jääskeläinen

TKI-asiantuntija


Mervi Liesi

TKI-koordinaattori


Käynti- ja toimitusosoite

Centria-ammattikorkeakoulu Oy  
Chemplant- koetehdaspalvelut
Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA

Kuvassa ruiskumaalausta

Katso kaikki tuotannon ja prosessien kehittämispalvelut

Tuotannon ja prosessien kehittämispalvelumme tukevat teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin toimintaa.Kaikkia toimialoja yhdistäviä teemoja prosessien kehittämisessä ovat laatu, turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Autamme näiden kehittämisessä muun muassa laatujärjestelmiin, tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin tai vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen liittyvillä palveluilla.

Teollisuuden ja palvelualojen toimijoita palvelemme tuotantoprosessien ja -teknologioiden kehittämisellä ja soveltamisella uusiin käyttökohteisiin. Palveluvalikoimastamme löytyy useita mittaus- ja testaus- sekä simulointituotteita tuotantoprosessien toimivuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.