Siirry sisältöön

Työvoiman kaksoishaaste

Länsimaat ikääntyvät ja tällä on kauaskantoisia seurauksia. Huoltosuhde heikkenee ja tarvittavan osaavan työvoiman saanti vaikeutuu. Yritysten ja organisaatioiden keskeiseksi kilpailukykytekijäksi nousee tähän haasteeseen vastaaminen.

Ihmisiä kävelemässä lasiseinäisessä toimistossa

Centria-alueella menee hyvin. Työllisyystilanne on valtakunnan parhaimpia ja yritykset menestyvät maailman haasteista huolimatta. Aluettamme kuvaa valmistava teollisuus ja vienti. Olemme myös saaneet lukea suuren luokan investoinneista alueellemme. Jopa tuhannet uudet työpaikat vaativat alueelle merkittävästi lisää työvoimaa. Tilannetta ei helpota se seikka, että eläköityviä koko Suomessa on noin 10 000 enemmän vuosittain kuin mitä uutta työvoimaa tulee käytettäväksi. Toisena seikkana kannattaa pitää mielessä työntekijöiden hyvinvointi. Vuosittain erilaisten syiden takia 10 000–15 000 työntekijää jää ennen aikaisesti pois työvoimasta. Näistä iso osa johtuu erilaisista henkisistä kuormitustekijöistä. Näin ollen vuosittainen työvoimasta poistuneiden määrä Suomessa on yli 20 000 henkilöä.  

Tätä kaksoishaastetta, eläköitymistä ja ennenaikaista työelämästä poistumista, vastaamaan löytyy kaksi toimenpidekokonaisuutta, jotka yritysten täytyy ottaa osaksi toimintaansa. Ensinnäkin uutta työvoimaa täytyy kyetä palkkaamaan ulkomailta. Yritysten ja organisaatioiden täytyy jatkossa miettiä tarkemmin työtehtäviä ja katsoa, mitkä niistä voidaan tehdä suomen kieltä kolmantena tai jopa neljäntenä kielenä puhuvien toimesta. Centria on tehnyt töitä kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiseksi jo usean vuoden ajan ja jotain olemme tästä oppineetkin. Tällä hetkellä meistä centrialaisista noin 5 % on kansainvälisiä työntekijöitä. Luku ei ole suuren suuri, mutta tavoitteena on hiljalleen lisätä tätä määrää.  

Toinen huomioitava kokonaisuus on työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen. Nykyinen hektinen työelämä näyttää vaativan merkittäviä ponnisteluja työntekijältä. Syitä kuormittumiselle löytyy useita ja jokaisessa työpaikassa on omat haasteensa. Organisaatioiden täytyy lähteä liikkeelle siitä, että työolosuhteet ovat sellaisia, etteivät ne kuormita liian pitkään yhtäkään työntekijää. Pitkälle sairaslomalle jäävä työntekijä on suuri menetys yritykselle ja vielä enemmän tämä koskettaa työntekijää itseensä.  

Työvoiman saannin kaksoishaasteeseen voidaan vastata kehittämällä yrityksen kykyä palkata kansainvälisiä työntekijöitä. Mikäli haluat tästä lisää tietoja, niin me Centriassa kerromme mielellämme, miten itse olemme toimineet. Toisaalta työhyvinvointiin kokonaisvaltaisesti keskittymällä voidaan pitää nykyinen henkilöstö töissä. Huomiota täytyy kiinnittää fyysisiin, henkisiin ja sosiaalisiin työhyvinvoinnin tekijöihin. Itse otimme henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen strategiseksi tavoitteeksi jo 2020 ja hiljalleen alamme nähdä tuloksia tästä toiminnasta. Esimerkiksi Great Place to Work -sertifikaatin olemme saaneet jo kolmena vuonna. Tämä hyvinvoinnin mittaristo on auttanut meitä joka vuosi löytämään uusia kohtia, joita kehittämällä voimme edistää henkilöstön hyvinvointia.  

Lisätietoja

Marko Forsell

Johtaja (tki)