Siirry sisältöön
Ajankohtaista opiskelijoille

Valinnaiset kieliopinnot 2024–2025

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024/2025 valinnaisille kielten ja viestinnän opintojaksoille on auki! Alle on koottu valinnaiset kielten ja viestinnän opintojaksot sekä tietoa muista kieli- ja viestintäopinnoista. Löydät opintojakson Pepistä joko alla olevalla opintojaksokoodilla tai opintojakson nimellä.

Opiskelijoita työskentelemässä läppäreillä ryhmätyötilassa

Centrian valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot

Syksy 2024

Kevät 2025

Avoimen AMK:n opintojaksot syys- ja kevätkierroksella 2024–2025

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Centrian avoimiin verkko-opintoihin Peppi-järjestelmän kautta. Tarkista avoimen amk:n opintojakson ilmoittautumisaikataulu opintojakson tiedoista, sillä avoimen amk:n aikataulut poikkeavat muun opiskelutarjonnan aikatauluista.

Valinnaiset kielten ja viestinnän opintojaksot avoimessa AMK:ssa

Avoimen AMK:n tarjonnasta löydät myös alla olevat, vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvat opintojaksot

Voit halutessasi opiskella lisää englantia BBA-koulutustemme englannin opintojaksoilla

Löydät opintojaksot Pepistä niiden nimellä, näistä on lukuvuoden aikana useampia toteutuksia eri ryhmille:

CampusOnline-toteutukset

Muistathan, että Campusonline-opintojen osalta on varmistettava ennen opintojakson aloittamista, soveltuuko ja hyväksytäänkö opintojakso osaksi Centrian tutkintoa. Kieli- ja viestintäopintojen osalta näistä sovitaan kielten ja viestinnän koulutuspäällikön tai kyseisen kielen opettajan (Centrian opettajan) kanssa.

Jos opiskelija haluaa hyväksilukea Centrian opintojakson Campusonline- tai muuna verkko-opintosuorituksena, voi opintojakson opettaja vaatia opiskelijalta lisäksi näyttöä osaamisen varmentamiseksi. Centrian omia opintojaksoja ei kuitenkaan suositella korvattavaksi Campusonline / ristiinopiskelun kautta, sillä tämä vähentää Centrian toteutuksille osallistuvia ja voi vaarantaa toteutusten järjestämisen.

KiVANET-kieliopinnot

KiVANET-verkostosta löydät laajan tarjonnan kielten verkko-opintoja A1-tasolta C1-tasolle. Kurssit ovat avoimia yhteistyöverkostossa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijoille.