Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Älykästä ja kestävää asumista 

Centrian, Kpedun ja yliopistokeskus Chydeniuksen yhteishankkeessa kehitetään älykästä ja kestävää asumista uutta teknologiaa hyödyntäen.

Asumisen viihtyvyyttä, ekologisuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa teknologialla, joka mahdollistaa tiedon keräämisen paitsi kiinteistöistä, myös niiden asukkaista. Väestön ikääntyessä ja etäpalveluiden lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän etähallinnan mahdollistavia ratkaisuja. Tähän haasteeseen pureudutaan Älykästä ja kestävää asumista -hankkeessa, joka yhdistää Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedun) ja yliopistokeskus Chydeniuksen asiantuntijaosaamisen. Kolmen kampusalueen toimijan yhteistyönä aiotaan suunnitella ja rakentaa konseptitalo, jossa kestävä kehitys sekä uuden teknologian käyttöön ottaminen huomioidaan jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.  

− Jo hankesuunnitteluvaiheessa tulisi huomioida rakennuksen koko elinkaaren aikainen asumismukavuus ja kestävyys, jotta suunnittelijat voivat valita mitä teknologioita tullaan käyttämään ja miten ne sisällytetään rakennukseen, kertoo projektipäällikkö Petri Jyrkkä yliopistokeskus Chydeniukselta.  

Yliopistokeskuksen asiantuntijat ovat testanneet konseptitaloon sijoitettavia sensoreita ja IoT-laitteita, joiden avulla kerätään tietoa muun muassa rakennuksen kunnosta ja asumisolosuhteista suunnitteilla olevaan datapankkiin. Kerätyn datan avulla voidaan seurata rakentamisen laatua ja tunnistaa mahdolliset ongelmat, esimerkiksi liiallinen kosteus ja ehkäistä vaurioiden syntymistä.  

− Tavoitteena on, että asumisen turvallisuus ja asuinolosuhteet säilyisivät hyvinä myös rakennuksen ikääntyessä, useinkaan tähän ei kiinnitetä riittävästi huomiota, kertoo Jyrkkä. 

Sovellus mahdollistaa kiinteistön tilanteen etäseurannan 

Yliopistokeskuksessa kehitettävää datapankkia voivat hyödyntää niin rakennuttajat, asukkaat, yritykset kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Centrian asiantuntijoiden roolina hankkeessa onkin kehittää sovelluksia, jotka sisältävät fyysisen konseptitalon digitaalisen kaksosen ja mahdollistavat konseptitalon etähallinnan. Sovelluksen avulla asukkaat ja kiinteistöyhtiöt voivat seurata kiinteistön tilannetta kuten lämpötilaa tai vedenkulutusta ja säätää esimerkiksi valaisua. 

− Suunnitellut älykkäät ratkaisut voivat auttaa optimoimaan energiankulutusta, mikä tuo pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä ja vähentää suoraan asumisen ympäristövaikutuksia. Ne mahdollistavat myös asukkaan havaitsemisen tiloissa, jolloin voidaan esimerkiksi havaita, jos muistisairas poistuu kotoaan, mikä lisää asumisen turvallisuutta, kertoo projektipäällikkö Markku Hartikainen Centriasta. 

Kuvassa viisi hanketyöntekijää neuvotteluhuoneen pöydän äärellä
Projektitiimi palaveerasi hyvässä hengessä 24.11. hybridikokouksessa. Askelmerkkejä tulevaa varten asetettiin paikan päällä ja etänä. Kuva: Joni Autio/Kpedu. 

Mittavan hankkeen hallinnoinnista ja fyysisen konseptitalon rakentamisesta vastaa Kpedu, jossa hanketta toteutetaan usean eri koulutusalan yhteistyönä.  

− Mukana on teknisen suunnittelun, rakennusalan, talotekniikan, sähkö- ja automaation, puhtaus ja kiinteistöpalveluiden, hoitoalan ja terveysteknologian koulutusalojen asiantuntijoita. Kun tähän yhdistetään vielä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, niin saadaan valtavasti tietoa ja asiantuntijuutta, jolla vahvistetaan osaamista ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä, kertoo projektipäällikkö Janne Erkkilä Kpedulta. 

Projektipäällikkö Janne Erkkilällä on tiukka katse hankkeen tulevaisuuteen. Kuva: Joni Autio/Kpedu. 

Tällä hetkellä projekti on suunnitteluvaiheessa ja konseptitalon rakentaminen alkaa ensi huhtikuussa. Rakennusmateriaalien valinnassa pyritään huomioimaan materiaalien ekologisuus ja kierrätettävyys, sekä testaamaan niiden käyttäytymistä konseptitalossa aidossa asumisympäristössä. 

Kolmivuotinen hanke saa osarahoituksensa Euroopan Unionilta ja Keski-Pohjanmaan liitolta. 

Lisätietoja

Markku Hartikainen

TKI-asiantuntija