Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Ammattikorkeakoulut jatkuvan oppimisen tukena

Yhteistyön syventämisellä vastataan alueellisiin palvelu- ja koulutustarpeisiin.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen onkin tärkeässä asemassa yhteiskunnan kehittämisessä ja yksi ministeriön kärkitavoitteista.  

Ammattikorkeakouluilta edellytetään yrityslähtöisiä palvelumalleja ja älykästä erikoistumista strategisesti valittuihin osaamisalueisiin. JATKUMO-hankkeen tarkoituksena on sopia ammattikorkeakoulujen välisestä yhteistyöstä ja luoda jatkuvaan oppimiseen liittyvä palvelumalli, jotta toimijat voivat mahdollisimman hyvin vastata jatkossa verkostolla alueellisiin palvelu- ja koulutustarpeisiin. Jatkumo-hanke on kymmenen ammattikorkeakoulun yhteisponnistus. 

– Hankkeessa pääkohderyhmänä ovat kuntakokeilukunnat, joihin suunniteltuja pilotteja on pyritty toteuttamaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden ammattikorkeakoulujen kesken. Toteutuneiden pilottien osalta vastaanotto ja palaute on ollut hyvinkin positiivista, kertoo palvelupäällikkö Jani Rättyä Centria-ammattikorkeakoululta.  

– Jos olet kuntakokeilukunnan edustaja, niin hankkeessa on vielä mahdollisuus toteuttaa maksullisia koulutuspilotteja kevään 2023 aikana. Hankkeeseen pääsee mukaan ottamalla yhteyttä minuun, Rättyä vinkkaa.   

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisää tietoa hankkeesta:

Lisätietoja

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö