Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Asiakaskohtaiset koulutukset – asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti

Centria Koulutuspalvelut tarjoavat asiakaskohtaista koulutusta, joka suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation edustajien kanssa.

Robotin ympärillä kolme ihmistä.

Centria Koulutuspalvelut tarjoavat asiakaskohtaista koulutusta, joka suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation edustajien kanssa. Asiakaskohtaiset koulutukset toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutusta laadittaessa huomioidaan myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta. Koulutusta järjestetään myös englannin ja ruotsin kielellä ja ne voidaan toteuttaa myös joko kokonaan tai osittain verkon välityksellä.

Koulutuksia voidaan toteuttaa asiakaskohtaisesti kaikilta Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta: tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuri. Aiheina voivat olla esimerkiksi Lean, puheäänen huolto, esiintymistekniikka, tekoäly, esihenkilövalmennus, työnjohdon koulutukset, työhyvinvointi, M365 ympäristö ja sovellukset, sähkötekniikka, suunnitteluohjelmistojen koulutukset (2D, 3D), ruotsin kielen koulutus sekä suomen kielen koulutus.

– Tänä vuonna olemme järjestäneet erityisen paljon asiakaskohtaisia koulutuksia M365-ympäristöön ja -sovelluksiin liittyvistä aiheista, kertoo koulutuspäällikkö Marianne Hirn. Asiakaskohtaisista koulutuksista olemme saaneet positiivista palautetta mm. koulutusten käytännönläheisyydestä, kouluttajien ammattitaidosta, opetuksen laadusta sekä selkeästä esimerkein käydystä opettamisesta. Koulutuksissa on usein koettu olleen hyvä tekemisen meininki, mainitsee Hirn.

Koulutukset ovat osa jatkuvaa oppimista. Uusien asioiden oppiminen lisää muun muassa osallistujien työhyvinvointia ja motivaatiota sekä tuovat uusia oivalluksia työhön. Osaamisen kehittämisellä voidaan saavuttaa liiketoiminnan kasvua sekä lisätä tehokkuutta ja laatua.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Marianne Hirn

Koulutuspäällikkö


Hannele Häli

Koulutuspäällikkö