Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Asiantuntijuus ja joustavuus Centrian vahvuuksia palvelutoiminnassa

Centrian palvelutoiminnan asiakastyytyväisyyttä on selvitetty kyselyn avulla jo kolmena peräkkäisenä vuonna.

Centrian TKI-toimintaan sisältyvän palveluliiketoiminnan asiakastyytyväisyyttä on selvitetty kyselyn avulla jo kolmena peräkkäisenä vuonna. Vuoden 2022 kysely toteutettiin toukokuussa sähköpostitse noin 210 yritysasiakkaalle, jotka olivat ostaneet Centrian palveluja kuluneen vuoden aikana.

Eniten Centrian palveluista oli hankittu asiantuntijapalveluita, toiseksi tuotekehityspalveluita ja kolmanneksi tuotannon ja prosessien kehittämispalveluita. Kyselyn tuloksena selvisi, että 79 prosenttia vastaajista koki olevansa erittäin tyytyväisiä Centrian palvelutoimintaan, melko tyytyväisiä oli 18 prosenttia ja 3 prosenttia ilmaisi myös tyytymättömyytensä. Kun kysyttiin, mikä kuvaa Centrian onnistumisia palvelutoiminnassa, nostettiin vastauksissa esille mm. yrittäjille sopivat lyhytkestoiset koulutukset, asiakaspalvelukeskeinen organisaatio, teollisuuden tukeminen korkean teknologian alalla, hyvin hoidetut messujärjestelyt sekä hyvä testauksen vasteaika.

Asiakastyytyväisyys

Erittäin tyytyväinen 79%
Melko tyytyväinen 18%
Tyytymätön 3%

Tärkeimmät kriteerit Centrian palveluiden hankitaan ovat asiantuntijuus, joustavuus sekä alueellisuus. Avoimissa vastauksissa tuotiin esille myös nopea reagointi palautteisiin sekä yhteistyöhaluinen ja kehittävä toiminta.

Centrian TKI-toimintaan liittyvää markkinointia toteutetaan mahdollisimman monikanavaisesti. Kyselyn perusteella tärkeimmäksi tiedonsaantikanavaksi koettiin uutiskirjeet ja sähköpostimarkkinointi, toisen sijan jakoivat suora yhteydenotto asiakkaaseen ja TKI-toiminnan / palvelutoiminnan kotisivut.

− Me Centriassa haluamme palvella asiakkaitamme suurella sydämellä. Olemme todella kiitollisia kaikista kyselyn kautta tulleista kehittämisideoista, koska niiden avulla voimme parantaa toimintaamme, kertoo Centrian palvelupäällikkö Jani Rättyä.

Lisätietoja

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö