Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Asiantuntijuus, joustavuus ja alueellisuus Centrian vahvuuksia palvelutoiminnassa

Neljännessä peräkkäisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä nousi esille, että Centrian palvelutoiminnan henkilöstö reagoi nopeasti palautteisiin, on luotettavaa ja yhteistyökykyistä sekä kehittää jatkuvasti toimintaa.

Centrian TKI-toimintaan sisältyvän palveluliiketoiminnan asiakastyytyväisyyttä on selvitetty kyselyn avulla jo neljänä peräkkäisenä vuonna. Vuoden 2023 kysely toteutettiin kesäkuun alussa sähköpostitse yli 200 yritysasiakkaalle, jotka olivat ostaneet Centrian palveluja kuluneen vuoden aikana. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajien kesken arvottiin Polar Pacer -urheilukello, jonka voitti asiakas Vaasasta.  

Eniten Centrian palveluista oli hankittu asiantuntijapalveluita, toiseksi tuotekehityspalveluita ja kolmanneksi tuotannon ja prosessien kehittämispalveluita. Kyselyn tuloksena selvisi, että 83 prosenttia vastaajista koki olevansa erittäin tyytyväisiä Centrian palvelutoimintaan ja melko tyytyväisiä oli 17 prosenttia. Tyytymättömyys ei noussut kyselyn tuloksissa lainkaan esille. Kysymykseen, mikä kuvaa Centrian onnistumisia palvelutoiminnassa, nousi vastauksissa esille mm. yrittäjille sopivat lyhytkestoiset koulutukset, asiakaspalvelukeskeinen organisaatio, teollisuuden tukeminen korkean teknologian alalla, hyvin hoidetut messujärjestelyt sekä hyvä testauksen vasteaika.  

Tärkeimmät kriteerit Centrian palveluiden hankitaan ovat kyselyn perusteella asiantuntijuus, joustavuus sekä alueellisuus.  

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille myös nopea reagointi palautteisiin, toiminnan luotettavuus, yhteistyökyky ja jatkuva kehittäminen.   

Centrian TKI-toimintaan liittyvää markkinointia toteutetaan mahdollisimman monikanavaisesti. Kyselyn perusteella tärkeimmäksi tiedonsaantikanavaksi koettiin edelleen uutiskirjeet ja sähköpostimarkkinointi, toisen sijan jakoivat suora yhteydenotto asiakkaaseen ja TKI-toiminnan / palvelutoiminnan kotisivut.  

−  Me Centriassa haluamme palvella asiakkaitamme suurella sydämellä ja kyselyn tulosten perusteella tämä on huomattu myös asiakkaidemme keskuudessa. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että olemme onnistuneet säilyttämään joustavuuden asiakkaiden palvelemisessa, vaikka organisaatiomme on vahvassa kasvussa. Olemme todella kiitollisia kaikista vastauksista ja niiden kautta tulleista kehittämisideoista. Jatkuva parantaminen on tärkeä teema palveluidemme kehittämisessä ja vuosittainen kysely tukee tätä vahvasti, kertoo Centrian palvelupäällikkö Jani Rättyä.  

Ota yhteyttä!

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö