Siirry sisältöön
Uutiset

Tekniikan alalta valmistuneet arvioivat koulutuksensa Suomen ykköseksi

Centria-ammattikorkeakoulu menestyi jälleen hyvin valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksissa.

Centriassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat arvioivat koulutuksensa Suomen parhaaksi. Myös Centrian tekniikan alan opiskelijat rankkasivat koulutuksensa ykköseksi 18 tekniikan alan koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun joukossa. Tekniikan aloihin tässä kyselyssä kuuluvat insinöörikoulutukset, lukuun ottamatta tieto- ja viestintätekniikkaa.

Vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn tulokset on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ylläpitämässä Vipunen-tietokannassa. Raportti sisältää tietoja ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn tuloksista vuodelta 2021. Centria-ammattikorkeakoulusta kyselyyn vastasi 630 valmistuneesta 556 opiskelijaa.

Koulutusta arvioidaan kyselyssä asteikolla 1-7. Centria-ammattikorkeakoulu sijoittui ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen kokonaisarvioinnissa 22 ammattikorkeakoulun joukossa viidenneksi keskiarvolla 5,4. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen osalta Centria sai parhaat arvosanat keskiarvolla 5,9.

Valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä on 13 eri osa-aluetta, joissa arvioidaan muun muassa  opintojen sisältöä, opintojen suunnittelua ja ohjausta, opetusta, opiskelua, oppimisympäristöjä, opiskelun tukipalveluja, palautetta ja arviointia, kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja kieliopintoja, työelämäyhteyksiä, työelämäneuvontaa, harjoittelua, opinnäytetyötä sekä opiskelutyytyväisyyttä. Centriassa opiskelijat ovat tyytyväisimpiä opiskeluun ja harjoitteluun.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx

Lisätietoja

Jennie Elfving

Vararehtori / Vararehtori (opetus)