Siirry sisältöön
Uutiset

Centria hakee hallittua kasvua

Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on ammattikorkeakoulun hallittu ja kestävä kasvu. Centrian yhtiökokous ja hallitus tekivät tällä viikolla joukon tavoitteen saavuttamiseen liittyviä päätöksiä.

Kuva Talonpojankadun kampuksen logokyltistä

Centria-ammattikorkeakoulu on useamman vuoden ollut vahvassa kasvussa monilla mittareilla tarkasteltaessa. Kasvu näkyy muun muassa opiskelijoiden kokonaismäärässä, kansainvälisten opiskelijoiden määrässä, henkilöstön määrän kasvussa, tutkinnoissa, TKI-toiminnan volyymissa ja ulkoisen rahoituksen määrässä. Ammattikorkeakoulun uusi strategia, jonka hallitus hyväksyi maaliskuun kokouksessaan, tähtää hallittuun kasvuun myös jatkossa.

Centrian yhtiökokous päätti perustaa uuden strategian toteuttamiseen tarkoitetun kehittämisrahaston. Strategiarahastoon päätettiin siirtää vuonna 2024 edellisten tilikausien voitosta 1 500 000 euroa.

Yhtiön hallitus puolestaan päätti tiistaina vahvistaa ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmää. Opetuksen ja TKI:n tulosvastuualueiden vetäjien nimikkeet muutettiin vararehtoreiksi ja heidän johtamistyönsä tueksi nimetään molemmille tulosalueille johtajat.

− Centrian hallitus haluaa varmistaa, että sen organisaatio on strategian edellyttämässä kunnossa, ja että tavoiteltu kasvu pystytään hallitsemaan kestävästi. Näin turvataan henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi, sanoo Centrian hallituksen puheenjohtaja Stina Mattila.

− Valmistuneiden opiskelijoiden kestävän työuran mahdollistaminen, entistä parempi ennakointikyvykkyys sekä alueen elinvoiman tukeminen ja aktiivinen kumppanuus ovat strategian keskeisiä painopisteitä. Uusi strategiarahasto on hyvä väline strategian toimeenpanossa, kuvailee rehtori, toimitusjohtaja Tapio Huttula.

Centrian vararehtorit ovat 1.5.2024 alkaen Jennie Elfving, vararehtori (opetus) ja Marko Forsell, vararehtori (TKI).

Päätökset ovat ensimmäinen vaihe portaittain etenevässä organisaation täsmennyksessä. Organisaation kehittäminen jatkuu rehtori, toimitusjohtajan johdolla ja uusien vararehtoreiden tuella niin, että seuraavat täsmennykset voidaan hyväksyä toukokuun hallituksen kokouksessa.

Seuraavassa vaiheessa rehtoraatti jatkaa rehtori, toimitusjohtajan johtaman korkeakoulupalveluiden tulosalueen toimintojen uudelleenorganisoinnin valmistelua. Osa aiemmin rehtori, toimitusjohtajalle kuuluneista tehtävistä siirtyy vararehtoreiden vastuulle.

Tavoitteena on vahvistaa Centrian toiminnan vaikuttavuutta ja sidosryhmätyötä, joista rehtori, toimitusjohtaja jatkossa vastaa. Näiltä osin seuraavat päätökset tehdään toukokuun hallituksen kokouksessa. Nykyisen korkeakoulupalveluiden tulosalueen toiminnosta rehtorin vastuulle jäävät talouteen, henkilöstöön, kansainvälisyyteen, markkinointiin ja viestintään sekä kehittämiseen ja laatuun liittyvät toiminnot.

Lisätietoja

Tapio Huttula

Toimitusjohtaja, rehtori