Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centria mukana jälleen uudessa HORIZON Europe -ohjelman kansainvälisessä yhteistyössä

Elektroniikan asiantuntija Tomi Tuomaala rekrytoitiin LoLiPoP-IoT-hankkeen projektipäälliköksi.

Centria Tutkimus ja kehityksen ovi avautui jälleen uudelle osaajalle, kun TKI-asiantuntija Tomi Tuomaala aloitti Suomen konsortion projektipäällikkönä LoLiPoP-IoT (Long Life Power Platforms for Internet of Things) -hankkeessa. Seuraavat kolme vuotta kestävän hankkeen konsortio koostuu yli 40 eurooppalaisesta toimijasta; mukana on yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä 11 maasta.  

 TKI-asiantuntija Tomi Tuomaala Vierimaantien kampuksen pääsisäänkäynnin edessä. Kuva: Marika Hautala. 

Horisontti Eurooppa/Business Finland -rahoitteisen LoLiPoP-IoT:n tavoitteena on kehittää langattomien IoT-reunalaitteiden energiankeräys- ja mikrotehonhallintaratkaisuja, joiden avulla voidaan saavuttaa yhteiskunnallisia hyötyjä muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähenemisen, uusiutuvien energialähteiden integraation ja energiaomavaraisuuden lisääntymisen myötä.  Toimenpiteet on rajattu energiatehokkaisiin edge-laitteisiin ja niiden hallintaan sekä energian harvestointiin. Hanke linkittyy myös toimintavarmuuden ja reunakeskeisen toimintamallin edistämisen kautta käynnissäpitoon, huoltovarmuuteen ja kyberturvallisuuteen.  

Suomen konsortioon LoLiPoP-IoT-hankkeessa kuuluu Centrian lisäksi kaksi teknologian alan yritystä: oululainen Offcode Oy ja tamperelainen Meshworks Wireless Oy. 
  − Teemme yritysten kanssa tiivistä yhteistyötä laitekehityksen ja IoT-verkon parissa, kertoo Centrian projektipäällikkö Tomi Tuomaala. Suomen konsortiossa mietitään, kuinka rakennuksen lämmitysjärjestelmän kokonaishallinnalla digitaalista kaksoisiteknologiaa ja tekoälyä siihen hyödyntäen voidaan edistää kulutuksen valvontaa ja ympäristöhyötyjä. Konsortion vastuulla on luoda energiaomavarainen langaton IoT-järjestelmä nk. kiinteistöjen lämmityksen säätöjärjestelmä, joka toimii lähes energiaomavaraisesti kiinteistön hukkalämmöstä generoidulla sähköenergialla.  

− Tarkastelun kohteena on paitsi energian harvestointi ja -tehokkuus, myös reunalaskennan ja AI-tekniikoiden hyödyntäminen rakennuksen sensoriverkon tuottaman datan käsittelyssä, tarkentaa Tuomaala. Kehitystyön pilotointi suoritetaan Vantaan kaupungin hallinnoimassa ja Vantaan energian lämmittämässä julkisessa rakennuskiinteistössä.  

Digitaalista kaksoisteknologiaa hyödynnetään lämmityksen säätöjärjestelmään. Kuva: Mikko Himanka. 

TKI-asiantuntija Tomi Tuomaalalla on takanaan noin 20 vuotta pitkä työura elektroniikan parissa, josta 14 vuotta on kohdentunut painetun älyn/elektroniikan kehittämiseen erilaisissa TKI-hankkeissa. Pudasjärveltä lähtöisin oleva Tuomaala on koulutukseltaan YAMK-insinööri, jolta löytyy myös ammatillisen opettajan pätevyys.  

Projektipäällikkyyden lisäksi Tuomaala tulee tekemään Centriassa elektroniikan suunnittelutyötä ja opettamaan alaa Elektroniikan perusteet- sekä Fundalmental electronics -opintojaksoilla. Hän aloitti myös itse sähkötekniikan opinnot Centria-ammattikorkeakoulussa noin vuosi sitten. 

Lisätietoa projektista löytyy osoitteesta: LoLiPoP-IoT | 

Lisätietoa:

Tomi Tuomaala

TKI-asiantuntija

+358504016141

Ylivieska