Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centria mukana kehittämässä toimintamallia EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien laillistamiseksi

Centria on yhdessä 19 muun ammattikorkeakoulun kanssa mukana Sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa -hankkeissa (SAILA1 ja SAILA2). Hankkeiden pääkoordinaattorina toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeita rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja ne toteutuvat ajalla 1.1.2024-31.12.2025.

Kaakkois-Aasialainen sairaanhoitaja poseeraa hymyillen kameralle

Hankkeissa kehitetään EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden ammattioikeuksien hakemiseen liittyviä valtakunnallisia osaamisen arvioinnin ja osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja osaamispalveluja. Hankkeiden pohjalta laaditaan ehdotus EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien valtakunnalliseksi ja vakinaiseksi laillistamisprosessin toimintamalliksi. Tavoitteena on, että noin 260 Suomessa asuvaa, EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittanutta sairaanhoitajaa voi osallistua osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden pilottiin.

Pilottikoulutus käynnistyy syksyllä 2024 ja tarkemmat hakutiedot julkaistaan kevään 2024 aikana.

Lisätietoja

Hanna-Mari Pesonen

Yliopettaja (hoitotyö)


Timo Kinnunen

Koulutusalapäällikkö (hoitotyö)