Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centrian koordinoima Projekti Alpha valmistautuu ensimmäiseen testaustapahtumaan

Saku Seppälä johtaa merkittävää hanketta, jossa luodut uudet ratkaisut mahdollistavat käyttäjäkohtaisen tilannetietoisuuden esittämisen verkostoituneessa, viranomaisten välisessä toiminnassa.

Centria koordinoi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti merkittävää Projekti Alpha -hanketta, jonka tavoitteena on luoda uutta tietoa, osaamista ja uusia yhteisiä innovaatioita hybridivaikuttamisen teemaan ja tilannetietoisuuteen. Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa kehitetään ratkaisuja ja rajapintoja, joilla voidaan integroida eri järjestelmiä ja tietolähteitä keskenään. Uudet ratkaisut mahdollistavat käyttäjäkohtaisen tilannetietoisuuden esittämisen verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa. 

Projekti Alphan toinen testaustapahtuma järjestetään 31.10−2.11.2023 Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Sen tarkoituksena on tuoda projektin toimijat yhteen, testata tietolähteiden ja ohjelmistojen toimivuutta, nähdä kuinka tähän mennessä tehdyt osa-alueet toimivat keskenään sekä suunnitella yhdessä, mitä parannuksia ja lisäyksiä seuraavaan julkiseen testaustapahtumaan tarvitaan. –Trial nähdään hankkeessa tärkeänä välisaavutuksena, johon valmistaudutaan huolellisesti. Siellä päästään konkreettisesti yhdessä testaamaan erilaisia hankkeen aikana tuotettuja Proof of Concept -ratkaisuja. Tiivis yhdessä tekeminen on tuottanut synergioita eri toimijoiden välille, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saku Seppälä.   

Pitkän työuran Elisa Oyj:llä erilaisissa esihenkilö- ja kehitystehtävissä tehnyt Seppälä suoritti Liiketalouden tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon Centriassa vuonna 2023. Hän katsoo opiskelun tuoman positiivisen kokemuksen olleen syy hakeutua organisaatioon myös töihin. –Tutustuin talon vahvaan TKI-toimintaan jo opintojen aikana, muistelee Seppälä. Hänen mielestään Centrian tutkimus- ja kehitystoiminta on rinnastettavissa asiantuntijaorganisaatioon, joka toimii yksityisellä sektorilla.  

Vierimaantien kampuksella aloitti uusi projektipäällikkö Saku Seppälä. Kuva: Marika Hautala.

Projekti Alphassa Seppälää kiehtoo erityisesti erilaisten osaamisten ja toimijoiden synergia.  -On äärimmäisen hienoa saada toimia näin monipuolisen konsortion kanssa. Hanke on mielenkiintoinen kokonaisuus ajankohtaankin nähden. Projekti Alphassa tehdään merkittävää työtä viranomaisten välisen päätöksenteon tukemiseksi, kehuu Seppälä.   

Seppälä on kotoisin Kokkolasta, mutta asunut ja työskennellyt suuren osan työelämästään pääkaupunkiseudulla. Nykyisin Ylivieskassa asuvaa uutta centrialaista motivoivat selkeät tavoitteet. – Projektityön suola on se, että asetettuihin tavoitteisiin pyritään vastaamaan tietyssä aikaikkunassa. Sen jälkeen päästään asettamaan jälleen uusia tavoitteita päämäärätietoisesti.  

Projekti Alphan konsortioon kuuluu kaksi tutkimuskumppania sekä 12 yritystä ja viranomaisia. Tutkimustyöhön osallistuvat hanketta koordinoivan Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi VTT. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Airbus, Anarky Labs, Bittium, EXFO, Erillisverkot, Fairspectrum, Goodmill Systems, Insta, Mentura, Nokia, Puolustusvoimien tutkimuslaitos (PVTUTKL) ja Suomen sisäministeriö. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Lisätiedot

Saku Seppälä

TKI-asiantuntija