Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centria operoi kahdessa dronehankkeessa maassa, vedessä ja ilmassa

Dronetoimintaa edistetään sekä Pohjois-Pohjanmaalla että kansainvälisesti ÄlyPilot ja SUMMATION-hankkeissa.

Droneilla, kuten myös muilla miehittämättömillä järjestelmillä on olemassa jo satoja eri käyttötarkoituksia, mutta kaupallinen liiketoiminta on pientä ja yleensä osana muuta yrityksen toimintaa. Siksi on tärkeää löytää tai kehittää ratkaisuja, jotka ovat kaupallisesti käytettäviä, kannattavia ja kestäviä. 

Tammikuun alussa käynnistetty Sustainable Autonomous Systems and Solutions (SUMMATION) -hanke edistää pohjoisen alueen innovaatiovalmiuksia ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa kohderyhmien keskuudessa hyödyntämällä käytännön esimerkkitapauksia inspiraation lähteenä. Hankkeen toiminnalla pyritään edistämään yrittäjyyteen liittyviä lähestymistapoja, käytännön oppimista ja kannustetaan pohtimaan edistyksellisen teknologian käyttöön perustuvia innovatiivisia prosesseja ja menetelmiä.  

SUMMATION-hanke pyrkii ratkaisemaan esteettömyyteen ja vähähiiliseen liikenteeseen liittyviä ongelmia. Hankkeen toimenpiteillä edistetään kestävää kehitystä ja mahdollistetaan vihreää ja digitaalista siirtymää UAV, UGV, USV ja ROV-teknologioita (lentävät, maan tai veden pinnalla kulkevat tai vedenalaiset miehittämättömät laitteistot). Lisäksi hankkeen toimenpiteillä edistetään sekä sääsovelluksiin älykkäässä liikenteessä että suunnittelu- ja innovaatioprosesseihin ja innovaatiomenetelmiin liittyvää osaamista. Ilmatieteen laitoksen hallinnoimaa hanketta rahoittaa Interreg Aurora ja siinä on mukana Centrian lisäksi partnerit Ruotsista ja Norjasta. 

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Älykkäiden miehittämättömien järjestelmien pilotoinnit Pohjois-Pohjanmaalla – ÄlyPilot -hankkeen päätavoitteena on miehittämättömiin järjestelmiin liittyvän osaamisen ja innovaatiokapasiteetin kasvattaminen Pohjois-Pohjanmaalla. Toukokuun alussa alkaneessa hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia käyttötapauksia alueen ja loppukäyttäjien näkökulmasta sekä jaetaan tietoa ratkaisuista alueelle. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan käyttötapausten soveltuvuutta muille toimialoille ja tunnistetaan mahdollisesti kaupallistettavia ratkaisuja. Centrian koordinoimassa hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina NIHAK ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kehittämisyhdistys. 

– Nämä kaksi hanketta tukevat erinomaisesti Centrian miehittämättömiin järjestelmiin liittyvää TKI-toimintaa ja laajentavat osaamista uusille sovellusalueille, kertoo molempien hankkeiden projektipäällikkö Marjut Koskela Centriasta.  

Molemmissa hankkeissa tullaan hyödyntämään myös Älykkäät koneet ja järjestelmät -investointihankkeessa hankittavaa etäohjattavaa vedessä liikkuvaa kalustoa. 

Erilaisia droneja ulkoilmassa
Dronekalustoa maan pinnalle ja ilmaan. Kuva: Heidi Kaartinen
EAKR ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Interreg Aurora ja EAKR -logot

Lisätietoja:

Marjut Koskela

TKI-koordinaattori