Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

ELME Studion tärinätestaukset hoituvat sujuvasti Centrian kenttämittauslaitteistolla

Monipuolinen yhteistyö organisaatioiden välillä jatkuu.

ELME Studion väkeä: (vas.) projektitutkijat Aappo Mustakangas ja Markku Keskitalo sekä kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen ja Centrian TKI-asiantuntija Petri Jämsä kenttämittauslaitteiston äärellä. Kuva: Marika Hautala. 
ELME Studion väkeä: (vas.) projektitutkijat Aappo Mustakangas ja Markku Keskitalo sekä kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen ja Centrian TKI-asiantuntija Petri Jämsä kenttämittauslaitteiston äärellä. Kuva: Marika Hautala. 

Nivalan Teollisuuskylässä sijaitseva ELME Studio hyödynsi Centrian tärinätestauspalvelua materiaalikestävyystutkimukseen. – Nyt kun laitteet ovat lisääntyneet, halusimme selvittää, miten väsytystestauslaitteiden värinä vaikuttaa toimitilojemme rakenteisiin, koneisiin ja testilaitteisiin, kuten esimerkiksi 3D-koordinaattimittauslaitteeseen, kertoo ELME Studion kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen Nivalan Teollisuuskylä Oy:stä. ELME Studion tiloihin kannettavalla 10-kanavaisella kenttämittauslaitteistolla mittaus sujui asiakkaan kannalta vaivattomasti. Centrialla on tärinätestauksista parinkymmenen vuoden kokemus, sillä testaaminen aloitettiin jo vuonna 2000. 

Centrian tärinätestauksista vastaavan TKI-asiantuntija Petri Jämsän mukaan mittaustuloksista katsotaan ja analysoidaan tärinätasoja eri komponenteista. Jälkianalyysilla saadaan tarkkaa tietoa mittausdatasta, kuten esimerkiksi resonanssitaajuuksia ja vaihdekulmia.  

TKI-asiantutija Petri Jämsä kuvaa mittauspaikan kohdan raportointia varten. Kuva: Marika Hautala.
TKI-asiantutija Petri Jämsä kuvaa mittauspaikan kohdan raportointia varten. Kuva: Marika Hautala. 

Organisaatioiden välinen yhteistyö 

ELME Studio valitsi Centrian tärinätestauspalvelun, koska se vastasi heidän tarvettaan laitekannan kasvettua. – Centrian kanssa on myös tehty pitkään monipuolista yhteistyötä niin hankkeiden kuin palvelutoiminnan kautta. Ammatillisten koulutusorganisaatioiden, kuten Centrian, Jedun ja Oulun yliopiston välillä on ollut useita erilaisia hankkeita vuosien varrella. Olemme lisäksi hyödyntäneet Centrian testilaboratorioita. Yhteistyö on sujunut pääsääntöisesti erittäin hyvin ja Centria on ollut hyvä valinta siihen, mihin toiminnassamme keskitymme, painottaa Tirkkonen.  

Kehittämistyötä ELME Studiolla melkein 20 vuotta 

ELME Studio on uusien tuotantoteknologioiden tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteisö, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat mekaniikka- ja konepajat, laitevalmistajat sekä yritykset, jotka valmistavat erilaisia metallikomponentteja ja mekaniikkaa elektroniikka- ja sähkökokoonpanoja varten. Metallikomponentit ja laitteet sekä niiden kestävyys ovat ELME Studion päätutkimusalaa. – Meidän etumme on sijaita teollisuusalueella, missä työskentelee noin 1000 ihmistä, joista puolet erilaisissa teknologia-alaa sivuavissa työtehtävissä, lisää Tirkkonen.  

ELME Studio on aloittanut toimintansa vuoden 2004 tammikuussa, jolloin taloon saapui ensimmäinen 3D-koordinaattimittauslaite. Samoihin aikoihin aloitettiin myös yhteistyö Oulun yliopiston alueyksikön (nykyään Kerttu Saalasti Instituutti) vetämässä hankkeessa, jonka keskeisenä tutkimusalueena oli tuolloin ohutlevyalan uudet menetelmät, kuten laserhitsaus. Tutkimuksen myötä käyttöön otettiin lasertyöstölaitteet. Vuonna 2007 keskityttiin puolestaan materiaalien lujuusominaisuuksiin ja kestävyyteen. Tuotantoteknologian menetelmien rinnalle nousi materiaalitekniikka vuonna 2011, ja osa tutkimuksesta painottui induktiokarkaisulinjaan, teräsmateriaalien valmistus- ja materiaaliteknisiin tutkimuksiin sekä tuotantoteknologian materiaaleihin.   

Vuodesta 2017 lähtien ELME Studiolla on tutkittu metallin 3D-tulostimien mahdollisuuksien hyödyntämistä erilaisten komponenttien valmistamisessa. 3D-metallitutkimusta ELME Studiolla tekee myös Kerttu Saalasti Instituutin projektitutkija Aappo Mustakangas. – Tutkimme materiaalien ominaisuuksia ja erilaisia 3D-tulostusmenetelmiä jauhepetitulostuksen lisäksi, kuten esimerkiksi robotisoituja WAAM-tulostusmenetelmiä. 3D-metallin tulostuksella pyritään lisäämään mm. vientimahdollisuuksia, kertoo pääaineena mekatroniikkaa Oulun yliopistossa opiskellut Mustakangas. 

Yhteistyö Centrian insinöörikoulutuksen kehittämisessä jatkuu 

ELME Studio on myös vahvasti mukana alueen insinöörikoulutuksen kehittämisessä. Useampia kone- ja metallialan harjoitteluja ja opinnäytetöitä onkin tehty yhteistyössä Centrian kanssa parin viimeisen vuoden aikana. Centrian insinööriopiskelija Jani Koski esimerkiksi suunnitteli opinnäytetyönään ELME Studion tulostuslaboratoriossa tarvittavan ratkaisun metallin 3D-tulostuksessa syntyvän jauheen jälkikäsittelyprosessiin vuonna 2020.     – Haluamme olla tulevaisuudessakin mukana kehittämässä Centrian insinöörikoulutusta. Meillä käy korkeakoulu- ja ammattikouluopiskelijoiden lisäksi myös yläkouluikäisiä nuoria tutustumassa toimintaamme. Olemme muutaman teollisuusyrityksen kanssa muodostaneet nuorille kuvaa siitä, millaista teknologiateollisuuden työ on. Nykyaikana voidaan puhua älyteknologioilla varustetusta siististä sisätyöstä, päättää Tirkkonen.  

Lisätietoja:

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Petri Jämsä

TKI-asiantuntija


Nivalan Teollisuuskylä Oy/ELME Studio kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, jari.tirkkonen@nivala.fi,  p. 0400 392 463