Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Energiainnovaatiot ja -palvelut yhdessä osoitteessa

Hyvät käytännöt koottiin yhteen klusterihankkeessa.

Energiatehokkuus ja kestävät energiamuodot ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Pohjoisen EU:n harvaanasutuilla alueilla toimiviksi todetut energiainnovaatiot ja palvelut kootaan GREENER-klusterihankkeen toimesta yhteen paikkaan. Hankkeen kotisivuilta löytyy tietoa ja esimerkkejä muun muassa aurinkoenergiasta, lämmön talteenotosta ja energianhallintajärjestelmistä. Lisäksi sivustolta voi lukea erilaisista energiainnovaatiopalveluista Suomessa, Ruotsissa ja Irlannissa.

Tiedot löytyvät osoitteesta greener.interreg-npa.eu.

Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun Yliopiston ja irlantilaisen ERNACT-verkoston yhteisessä alueellista energiatehokkuutta ja -tietoisuutta edistävässä GREENER – CLUSTERING REMOTE REGIONS for ENERGY RESILIENCE and GROWTH -hankkeessa yhdistyy Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma-alueella toteutetussa kolmessa (SMARCTIC, LECo ja h-CHP) hankkeessa hankittu tietotaito ja osaaminen. GREENER-hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa uusimmista energiaratkaisuista ja parhaista käytänteistä kotitalouksille, julkisyhteisöille, yrityksille sekä viranomaisille alueellista kilpailukykyä ja hyvinvointia lisäten. Vuoden kestänyt hanke päättyy kesäkuussa.

Lisätietoja

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö