Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Föreningsengagemang viktigt för nyfinländare

Många nyfinländare saknar kontakter och personliga relationer med lokalbefolkningen. Personliga kontakter är viktigt både för välbefinnandet men också när man söker jobb. Genom att engagera sig i föreningsverksamhet kan nyfinländare både lära känna lokala människor och öva språket. I en förening kan nya betydelsefulla kontakter skapas på ett naturligt sätt!

Från vänster Mona Groop-Sjöholm, Melina Saari, Laura Palovuori och Eva Gädda.

Projektet Föreningsliv för allas syfte har varit att stöda nyfinländarnas sociala delaktighet och förbättra deras möjligheter till arbete genom bättre möjligheter att delta i föreningsliv. Centria har i projektet samarbetat med Yrkesakademin i Österbotten (YA) och Integrationsenheten i Jakobstadsregionen. Centria har fokuserat på föreningars roll och bland annat sammanställt en inkluderingsguide till hjälp för föreningar som vill bli mer inkluderande. Guiden finns på svenska, finska och engelska. Yrkesakademin har skapat ett utbildningsmaterial som förklarar föreningslivets historia, uppbyggnad och nytta i samhället. Materialet riktar sig till utbildare och nyfinländare inom språk- och integrationsutbildning. Integrationsenheten har bland annat skapat en modell där lokala fritidsvolontärer matchas med nyfinländare och besöker en förening eller fritidsintresse tillsammans. Under projektet har en aktiv dialog förts både med nyfinländare och föreningar och andra intressenter. En av projektets styrkor har varit att samarbetsparterna har kunnat ta sig an utmaningen från olika håll och med olika erfarenheter och kontakter.

I projektet skapades ett frågeformulär inspirerat av UNHCR:s nya handbok för inkludering: ”Effective inclusion of refugees”. Frågeformuläret användes av kommunerna i projektområdet i samband med föreningarnas årliga bidragsansökan. Genom frågorna lyfter kommunen upp vikten av inkludering för en stor del av föreningarna i kommunen. Projektet omnämns i UNHCR: s handbok under rubriken “Examples of good practices for a comprehensive approach” på sidan 64.

Projektet, som avslutades 31.8.2022, finansierades av Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden​.

Mer information

Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija


Projektets materialbank