Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Företag engageras i föreningars talkoarbete

Företag har en chans att visa socialt ansvar genom att göra en insats för det lokala föreningslivet.

Vid Centria har vi alltsedan år 2016 kontinuerligt arbetat med föreningsutveckling och har numera ett brett nätverk och god insyn i föreningslivet. En av de vanligaste utmaningarna föreningar stöter på är hur de ska engagera sina medlemmar och få tillräckligt med talkokraft för sin verksamhet. 

En annan målgrupp Centria arbetar aktivt med är regionens företag. Ett mycket aktuellt ämne är företagens sociala ansvar i och med de krav som EU numera ställer på hållbarhetsrapportering (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464).  

Dessa utmaningar för företag och föreningar är något vi försöker hitta en gemensam lösning till i projektet CARE – Companies and Associations for Real Engagement. I projektet uppmuntras företag att låta sina anställda göra en samhällsinsats genom att utföra talkouppdrag för en lokal förening på arbetstid. Det kan handla om allt från att sitta runt ett bord under en förlängd kaffepaus och pärla armband till välgörenhetsförsäljning tillsammans, till att åka ut till en byaförening och måla deras hus under en heldagsinsats. Under projektet testas olika typer av uppdrag med olika slags föreningar och företag.  De modeller för samarbete som visar sig vara lyckade dokumenteras i en guide som sedan finns kostnadsfritt tillgänglig efter projektslut. 

Tanken är att nå en win-win situation, där föreningar når ut till nya människor som kanske inte annars skulle ta steget in i föreningslivet, medan företag får positiv synlighet när de gör en meningsfull samhällsinsats. Den här verksamheten kunde exempelvis kombineras med företagens tyky-dag, då uppdragen kunde fungera som teambuilding som stärker samhörigheten på arbetsplatsen när man tillsammans får göra gott i lag. 

Många större företag har olika volontärprogram för sina anställda. Trots allt verkar inte konceptet med volontärarbete på arbetstid ha så stor utbredning i Österbotten. Genom projektet vill vi på ett lokalt plan utveckla modeller som passar just i vår region.  

Du kan följa vår resa på Instagram (care_centria) och Facebook (CARE Centria). Hösten 2024 börjar vi testa modeller med föreningar och företag. Ta gärna kontakt om ditt företag eller din förening vill vara med! 

CARE – Companies and Associations for Real Engagement 

Projekttid: 1.1.2024-31.12.2025 

Genomförare: Centria-ammattikorkeakoulu 

Projektområde: Jakobstadsregionen 

Målgrupp: Regionens företag och föreningar 

Finansiärer: Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö 

Kontakt:

Pernilla Howard

TKI-koordinaattori


Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija