Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama -logo Närings-, trafik- och miljöcentralen

AIMlearning – Tavoitteena työelämä tai opinnot

Centrian ja Kpedun yhteishankkeessa tuetaan alle 29-vuotiaiden Keski-Pohjanmaalla asuvien nuorten opintoihin siirtymistä, opintojen etenemistä ja työnhakua. Nuorten osaamista kehitetään tekoälyyn, tietoturvaan, hyvinvointiin ja vastuullisuuteen liittyvissä osaamiskokonaisuuksissa, jotka pohjautuvat vahvasti harjoitus- ja projektitöihin.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.2.2024-31.01.2027

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unionin osarahoittama. Keski-Suomen ELY. Kuntarahoitus.

Budjetti: 446 363 € (Euroopan unionin osarahoitus 357 090 €)

Projektipäällikkö: Leena Toivanen

AIMlearning logo

Tulevaisuuden työelämä vaatii entistä monipuolisempaa ja uudenlaista osaamista. AIMlearning –hanke toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun kanssa. Yhteistyön avulla pyrimme sujuvoittamaan kohderyhmän ohjaamista opintojen nivelvaiheissa. Päätavoitteemme on erilaisten osaajien kohtaaminen, tukeminen ja osaamisen kasvattaminen. Tuemme nuoren opintoihin siirtymistä, opintojen etenemistä, ja työnhakua. Tavoitteemme on, että nuori saa tukea työssäoppimiseen ja työllistyy osaamistaan vastaavaan työhön. Pyrimme myös kasvattamaan yritysten osaamista ajankohtaisissa teemoissa ja lisäämään ymmärrystä erilaisista oppijoista.

Lisää tietoa ja taitoa käytännöllisten projektitehtävien avulla.

AIMlearning -hankkeessa nuori pääsee treenaamaan taitoja, jotka tukevat aiempaa koulutustaustaa ja syventävät osaamista tekoälyyn, tietoturvaan, hyvinvointiin ja vastuullisuuteen liittyvissä osaamiskokonaisuuksissa, jotka pohjautuvat vahvasti harjoitus- ja projektitöihin. Nämä taidot ovat tulevaisuudessa tärkeitä työelämässä. Asiantuntijamme tukevat nuorta hänen osallistumisjaksonsa aikana. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki alle 29-vuotiaat Keski-Pohjanmaalla asuvat nuoret aiemmasta osaamis- tai koulutustaustasta riippumatta.

Centria tuottaa osaamisteemojen materiaalia, joka sopii myös 2. asteen opiskelijoille ja siitä valmistuville. Vastuullamme on myös työttömien työnhakijoiden tukeminen ja etätyökokeilumallin kehittäminen. Kpedussa toimenpiteet ovat esiaste sille mitä Centriassa tehdään. Kpedun tavoitteena on saada keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat ensin valmentavasta koulutuksesta aloille ja aloilta työssä oppimaan, jotta he valmistuvat ja voivat siirtyä myöhemmin työelämään tai jatko-opintoihin.

Etätyökokeilu-malli laajentaa vaikeasti työllistyvien nuorten mahdollisuuksia.

Keskusteluissa kuntakokeilun kanssa nousi esiin tarve kehittää etätyökokeilu-malli, joka mahdollistaisi myös haja-asutusalueiden vaikeasti työllistyvien nuorten osallistumisen. Näillä nuorilla ei ole mahdollisuutta osallistua esimerkiksi asuinpaikkakunnan tai pitkien välimatkojen vuoksi perinteiseen työkokeiluun. Hankkeessa kehitettävän etätyökokeilu-mallin avulla työllisyyspalveluiden tarjontaa kyetään parantamaan kehittämällä yrityksille työkaluja työharjoittelijan etäohjaukseen.

Hanke toteutetaan ajalla 01.02.2024-31.01.2027.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Kuntarahoitus).

Lisätietoja

Leena Toivanen

TKI-koordinaattori


Euroopan unionin osarahoittama. ELY. AIMlearning. Centria. Kpedu. Kokkolan kaupunki.