Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo KOSEK logo

Älli – Älykäs automaatio ja teollinen internet

Tarkoitus on löytää sovelluksia ja ratkaisuja, jotka tehostavat teollisuuden prosesseja, erityisesti teollisuuden kunnossapidon osalta.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.01. 2015 – 31.12. 2017

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto ja KOSEK

Budjetti: 740 000 EUR

Lisätiedot: Janne Känsäkoski, 040 6309890, janne.kansakoski@centria.fi

Projektipäällikkö: Janne Känsäkoski

Taustaa

Centria-ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttavat yhdessä Älli-hankkeen, jonka tarkoituksena on tutkia teollista internetiä ja automaatiota ja tuoda käytännön ratkaisuja alueen yrityksille. Teollinen internet on erinomainen, nykyaikainen keino nostaa tehokkuutta, toteuttaa uudenlaisia palveluita ja luoda uudenlaisia digitaalisia arvoketjuja.

Tarkoitus on löytää sovelluksia ja ratkaisuja, jotka tehostavat teollisuuden prosesseja, erityisesti teollisuuden kunnossapidon osalta. Hankkeessa osoitetaan teollisen internetin mahdollisuudet teollisten prosessien tehostamisessa. Teollisen internetin sovelluksia toteutetaan yhdistämällä älykästä mittausta ja automaatiota. Sovelluksien pilotointi ja testaus toteutetaan aidoissa ympäristöissä yrityksien tarpeita vastaavasti. Sovellukset mahdollistavat kilpailukyvyn parantamisen ja uuden tiedon hallinnan ja analysoinnin yrityksissä. Projektin suunniteltu toteutusaika on kolme vuotta (1.1. 2015 – 31.12. 2017) ja kokonaiskustannusarvio on noin 740 tuhatta euroa.

Hanke on jaettu viiteen tehtäväkokonaisuuteen, jotka käsittelevät uusien teknologioiden testaamisympäristöä, mittauksen toimintaympäristöä, kunnossapidon testauspilotteja, mittauksen soveltamista ja hankkeen jatkoa kansainvälisesti.

Hankkeessa rakennetaan Chemplantin yhteyteen uusien teknologioiden oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö. Testausympäristö on todellisuutta vastaava ja turvallinen, erinomainen ympäristö testata yhteistyökumppaneiden tarpeen mukaisia ratkaisuja. Yritykset voivat hyödyntää Chemplantin modernisoitua automaatiojärjestelmää automaation tuomien mahdollisuuksien ja ratkaisujen testaamisessa ja Centrian opiskelijoille järjestelmä toimii realistisena oppimisympäristönä. Älykkään automaation ja teollisen internetin avulla kehitetään olemassa olevaa kunnossapidon mittalaitekantaa, tarjoamalla mittauspilotteja, joissa hyödynnetään Chemplantin testausympäristöä.

Lisäksi rakennetaan toimintaympäristö, jossa tehdään älykästä mittausta ja tuotetaan anturidataa. Toimintaympäristöä voidaan käyttää koulutuksessa demonstraatioympäristönä, testauksessa ja yhteistyökumppaneiden näyteikkunana. Toimintaympäristön kehittämisessä otetaan huomioon myös langattoman verkon toiminnallisuus häiriöisessä ympäristössä. Häiriöt ovat yleisiä teollisessa ympäristössä metallisten ja teräsbetonisten rakenteiden, sähkömoottoreiden ja muuntimien vuoksi.

Älykkäitä mittauksia sovelletaan teollisissa prosesseissa ja tehtaissa. Yhteistyöyritykseen viedään hankittua osaamista ja teknologiaa pilottien ja testien muodossa. Pilotit voidaan toteuttaa ratkaisusta riippuen yrityksen omassa toimintaympäristössä tai muokkaamalla älykkään mittauksen toimintayksikköä todellisuutta vastaavaksi.

Janne Känsäkoski
Projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
040 6309890
janne.kansakoski@centria.fi

Veli-Matti Tornikoski
Hankevastaava
Yliopistokeskus Chydenius | Informaatioteknologian yksikkö
0400-753 860
veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

Lasse Jansson
TKI-johtaja
Centria-ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@centria.fi
044 725 0072

Yhteistyössä