Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Värikkäitä tulppaaneja

Art in Business

Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja työelämän kehittämistyöhön hyödyntäen luovuus- ja tulevaisuusajattelua

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.9.2022 – 31.12.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kokkolan kaupunki

Projektipäällikkö: Minna Koivula

AIB logo

Hankkeen tavoitteet

Art in Business -hanke toteutetaan vuosina 2022-2023. Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja työelämän kehittämistyöhön hyödyntäen luovuus- ja tulevaisuusajattelua. Toiminnan tavoitteet:

1) Alueen yritysten strategisen työn, työhyvinvoinnin, henkilöstöjohtamisen, rekrytoinnin, osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen sekä vuorovaikutuksen tukeminen luovuus- ja tulevaisuusajattelun keinoin.

2) Vahvistetaan yritysten kasvua ja kehitystä sekä alueen yritysten resilienssiä muuttuvissa maailmantilanteissa.

3) Kehitetään työelämää tukevia ja taidelähtöisiä työpaketteja sekä tulevaisuus-skenaariotyökalu.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kokkolan alueen yritykset ja niiden työntekijät. Hankkeessa etsitään kattavasti eri alojen yrityksiä pienistä keskisuuriin, huomioiden myös yksinyrittäjät. Hankkeen tavoitteena on tarkastella, millä tavoin luovuus- ja tulevaisuusajattelu voisi tukea yrityksen kehittymistä. Yrityksille tarjotaan työpajapaketteja, joiden kehittämistyö ja sisältö kartoitetaan yrityskohtaisesti tutustumalla yrityksen olemassa olevaan toimintakulttuuriin. Työpajapaketeista valitaan yrityksen tarpeisiin vastaava sisältökokonaisuus.


Työpajapakettien sisällöt


Projektihenkilöt Minna ja Sanna-Kaisa

Hanketta luotsaavat Minna Koivula ja Sanna-Kaisa Karvonen, jotka toimivat työyhteisötaiteilijoina yhteistyöyrityksissä. Heidän kehittämistyökaluina toimivat luovuus- ja tulevaisuusajattelu sekä toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät. Kaksikko innostaa ihmiset mukaan rennolla ja toimeliaalla otteella.

Yhteiskehittäminen rakentuu luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa on vapaus olla oma itsensä ja mahdollisuus olla myös ei tietämisen -tilassa. Innovaatiot syntyvät silloin, kun syttyy innostuksen kipinä ja turvallisessa kokeilukulttuurin hengessä on myös tilaa epäonnistumisille. Uudet oivallukset syntyvät, kun katsomme asioita eri näkökulmista, kyseenalaistamme olemassa olevaa ja kokeilemme rohkeasti katsoa pitkälle tulevaisuuteen.

Konkretiaa Koivulan ja Karvosen kehittämistyöstä kentältä:

Tutustuminen yhteistyöyrityksen organisaatiokulttuuriin ja työntekijöihin.

”Olemme vierailleet yhteistyöyrityksissä kolme kokonaista päivää tarkkailemassa, tutkimassa ja kysymässä paljon kysymyksiä. Olemme vetäneet yrityksen ”työhaalarit” päälle ja tutustuneet työntekijöihin töiden lomassa. Olemme olleet apukäsinä tai perässähiihtäjiä, kysyen muun muassa kysymyksiä; kauanko olet ollut täällä töissä, mikä työssä on parasta, mitä sinun työnkuvaasi kuuluu, milloin on kahvitauko ja mikä toi on.”

Yhteistyöyrityksen kontaktihenkilöiden kanssa kehittämiskohteen valinta ja työpajojen aikatauluista sopiminen

”Tarkkailupäivien jälkeen on pidetty palaveri pienemmän porukan kesken. Raportoimme omia havaintojamme ja ehdotamme niiden perusteella työpajojen aiheita kuunnellen työyhteisön toiveita ja tarpeita. Keskustelu ja työpajojen kehittämistyö on avointa ja läpinäkyvää.” -Minna

Työpajapakettien toteuttaminen, arviointi ja jatkokehittämistyö

”Työpajojen kesto on keskimäärin kahdesta kolmeen tuntiin ja ne rakennetaan siten, että niissä yhdistyy työyhteisöä lujittava ja työhyvinvointia tukeva hetki sekä valitun aiheen kehittäminen. Työpajoihin haluamme tuoda ripauksen taidetta, hyppysellisen yllätyksellisyyttä ja ämpärin verran huumoria.” -Sanna-Kaisa


Kokkola logo

Ota yhteyttä

Minna Koivula

TKI-asiantuntija


Sanna-Kaisa Karvonen

TKI-asiantuntija / Opinto-ohjaaja