Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Taide kysyy, taide vastaa ja antaa tilaa olla tietämättä

Uusia malleja työelämän kehittämistyöhön luovuus- ja tulevaisuusajattelun keinoin.

Art In Business on vuoden mittainen pilottihanke, jossa Centria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan kaupungin kanssa toteutettavassa yhteistyössä tuetaan työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta. Hankkeen kohderyhmässä ovat alueen yritykset.

– Tämän tyyppiset taiteilijoiden työelämän kehittämisen interventiot ovat kansainvälisesti ja valtakunnallisesti jo tunnistettuja, mutta Keski-Pohjanmaan alueella maaperä on vielä aika möyhimätön, kertoo projektipäällikkö Minna Koivula Centria-ammattikorkeakoulusta ja jatkaa:

– Hankkeeseen lähti mukaan viisi rohkeaa, uudistumiskykyistä, uteliasta ja keskenään hyvin erilaista yritystä. Yritykset olivat kiinnostuneita kehittämään työhyvinvointia ja suuntamaan katseensa tulevaisuuden polttaviin kysymyksiin. Jokainen yritys kuitenkin esitti aluksi saman kysymyksen: ”Millä tavoin taide liittyy tähän?”

– Taide on tässä hankkeessa työkalu, tapa ajatella, tuotos ja toisinaan myös tulos. Taide on prosessi, joka kuljettaa kehittämistyötä eteenpäin kohti asetettuja tavoitteita. Taide taipuu tuntemattomalle maaperälle tunnustelijaksi ja vaikeiden aiheiden etäännyttäjäksi ja toisaalta se tuo asioita näkyväksi, Koivula kuvailee kehittämistyötä.

Hankkeen työntekijät Minna Koivula ja Sanna-Kaisa Karvonen työskentelevät yrityksissä työyhteisötaitelijan rooleista käsin eli tarkastelevat kehittämisen kohteiksi valittuja teemoja taiteen keinoin. Tässä hankkeessa taiteella tarkoitetaan kaikkia taiteen muotoja; erityisesti kuvataidetta, teatteria ja sanataidetta.

Art in Business -hankkeessa ei ole ollut uusien toimintamallien luomiseen valmista, jokaiselle yritykselle taipuvaa mallia. Liikkeelle on lähdetty jokaisen yrityksen omista tarpeista käsin. Tarpeet ja aikaresurssit ovat määritelty yhdessä yrityksen kanssa ja näin on luotu jokaiselle yritykselle yksilöllinen kehittämisprosessi.

Ensimmäisenä tehtävänä työyhteisötaiteilijoilla oli sukeltaa yritysten toimintakulttuuriin ja kuinkas muuten, kuin työhaalarit pukemalla ja hyppäämällä suoraan syvään päähän eli työn arkeen ja tutustumalla kohdeyrityksen henkilöstöön. Yrityksien työn arkeen ja henkilöstöön tutustumisen kautta on etsitty kehittämiskohteita, joissa luovuus- ja tulevaisuusajattelun keinoin voidaan tukea työhyvinvointia, yrityksen strategista kehittämistyötä, henkilöstöjohtamista, resilienssiä, rekrytointiprosesseja, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tunnistamista tai esimerkiksi vuorovaikutusta yrityksen sisällä ja asiakasrajapinnoilla tai sitten jotakin muuta yritysten tarpeista nousevaa aihetta.  

Art In Business -hanke

Kuvassa vasemmalla Sanna-Kaisa Karvonen ja oikealla Minna Koivula. Kuva: Art In Business -hanke.

– Yritysten työn arkeen sukeltaminen on ollut avartavaa, ajatuksia herättävää ja myös liikuttavaakin. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka erilaisia toimenkuvia ihmisillä on, miten erilaisissa yrityksissä toimitaan ja millaisena yrityskulttuuri näyttäytyy ulkopuolisten silmin tai yrityksen työntekijän sanoittamana. Työntekijöiden haastatteleminen rinnalla kulkien ja työn arkea seuraten osoittautui arvokkaaksi menetelmäksi kerätä tietoa. Valittu haastattelumenetelmä tarjosi autenttisen vuorovaikutuksen ja keskustelun mahdollisuuden ja ikkunan yritysten kehittämistarpeiden hahmottamiseen ja tiedon keräämiseen. Lähtökohtana on ollut aito halu kehittää yhdessä yritysten työntekijöiden kanssa, kertoo Koivula.

Työelämävierailujen jälkeen vuorossa on ollut kehittämistyön suuntien hiominen ja tarkentaminen työyhteisötaiteilijoiden, henkilökunnan ja henkilöstöjohdon huomioiden pohjalta.  Tällä hetkellä hankkeen kehittämisprosessit ovat edenneet yritysten tarpeiden ja toiveiden kartoituksen jälkeen luovuus- ja tulevaisuusajattelua hyödyntävien työpajakokonaisuuksien suunnitteluun ja läpivienteihin yrityksissä. Työpajoissa on pureuduttu taiteen keinoin käsittelemään muun muassa palautekulttuuria, vuorovaikutusta sekä persoonallisuus- ja temperamenttipiirteitä. Hanke on saanut matkan varrella myös muutaman yhteydenoton aiheesta kiinnostuneilta yrityksiltä ja luvassa on muun muassa kierrätysmateriaaleista valmistetut yhteisötaideteokset yritykseen.

värikynät

Yrityksen laboratorion kuvasuurennokset muuttuivat luovassa työpajassa värityskirjaksi. Kuva: Art In Business -hanke.

Art in Business -hankkeessa yhdistyvät taide, luovuus- ja tulevaisuusajattelu. Hankkeen päättävässä gaala-illassa yhtenä tähtenä loistaa taide, mutta ennen kaikkea mukana olleet ihmiset ja yritysyhteistyökumppanit. Gaala-illassa jaetaan tarinoita kehittämistyön tuloksista, kokemuksista ja oivalluksista muille alueen yrityksille ja aiheesta kiinnostuneille.

Mutta vielä vastaten alun kysymykseen: ”Millä tavoin taide liittyykään yrityksen kehittämiseen?”

– Taide kokoaa ihmiset yhteen, taide on vuorovaikutuksen rikastuttaja, kaukoputki tulevaisuuteen, näköala yhteisöön ja mikroskooppi omaan itseen. Taide pysäyttää ja taide ravistelee, taide nostaa kätketyn esiin ja vahvistaa haalistuneet ääriviivat. Taide kysyy, taide vastaa ja antaa tilaa olla tietämättä. Taide tuottaa tietoa, taide tutkii ja kehittää. Taide on ikkuna ihmiseen, työelämään ja koko maailmaan. Taide liittää yhteen asioita ja aiheita, tiivistää hankkeen naiskaksikko taiteen roolista yrityskehittämisessä.

Legot

Luovassa työpajassa työhyvinvointia hahmotetaan yhdessä rakentaen. Kuva: Art In Business -hanke.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2022 – 31.8.2023 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja

Minna Koivula

TKI-asiantuntija

+358447250771

Kokkola