Siirry sisältöön
Interreg Northern Periphery and Arctic Co-funded by the European Union logo
3D-tulostin

BIOPRINT – 3D Printing with Bio-based Materials in a Circular Economy Context

Tavoitteena on luoda perusta jatkohankkeelle, jossa yhdistetään 3D-tulostus ja paikallisesti hankitut biopohjaiset materiaalit, mikä luo mahdollisuuksia vakaalle kiertotalouden arvoketjulle kaikissa NPA-maissa.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 12/2023 – 11/2024

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Interreg NPA

Budjetti: 98.150,00 €

Projektipäällikkö: Rathish Rajan

BIOPRINT-valmisteluhankkeen päätavoitteena on luoda perusta laajamittaisemmalle hankkeelle, jonka tavoitteena on kiertotalouden edistäminen syrjäisillä, harvaan asutuilla alueilla. Hankestrategiaan kuuluu 3D-tulostusteknologian ja paikallisesti hankittujen materiaalien hyödyntäminen kestävän tuotannon mahdollistamiseksi.

Valmisteluhankkeessa keskitytään ensisijaisesti kahteen osa-alueeseen: sekundaaristen biopohjaisten raaka-aineiden saatavuuteen Irlannin lounaisosissa ja Keski-Pohjanmaalla Suomessa. Hankkeessa pyritään tarkastelemaan materiaalien laatua ja yhteensopivuutta sekä materiaalien soveltuvuutta 3D-tulostusprosessiin, erityisesti materiaalin pursotusmenetelmään.

Tavoitteena on luoda perusta jatkohankkeelle, jossa yhdistetään 3D-tulostus ja paikallisesti hankitut biopohjaiset materiaalit, mikä luo mahdollisuuksia vakaalle kiertotalouden arvoketjulle kaikissa NPA-maissa.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessa kartoitetaan ja muodostetaan aktiivisesti yhteistyökumppanuuksia sidosryhmien kanssa koko toimitusketjussa. Näihin kumppanuuksiin kuuluvat biopohjaisten materiaalien toimittajia ja jalostajia, 3D-tulostusinfrastruktuurin omistajia, korkeakouluja ja yritystukiorganisaatioita. Tavoitteena olevaan laajempaan päähankkeeseen osallistuu osallistujia vähintään kolmesta NPA-maasta.


Lisätietoja:

Rathish Rajan

TKI-asiantuntija

+358405942702

Kokkola