Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

DAPP – Digiajan Tuotantopuisto

Digiajan Tuotantopuisto on uudenlainen digitaaliaikakauden tuotannollisten yritysten kehittämisympäristö.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.05.2018 – 31.03.2020

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Budjetti: 400 500 EUR

Lisätiedot: Jorma Hintikka, TKI-päällikkö, 044 449 2637, jorma.hintikka@centria.fi

Projektipäällikkö: Esko Sääskilahti

Digiajan Tuotantopuisto (A74268)

Digital Age Production Park (DAPP)

on uudenlainen digitaaliaikakauden tuotannollisten yritysten kehittämisympäristö. Se on yritysten, korkeakoulujen ja yrityskehittäjien yhteenliittymä, jossa alkavat ja toiminnassa olevat tuotannolliset yritykset saavat parhaan mahdollisen kansallisen ja kansainvälisen osaamisen toimintansa kehittämiseen.

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Oulun yliopisto ja Sievin Teollisuuspuisto Oy.
Budjetti: kustannukset ovat noin 400 500 euroa, josta tuen osuus noin 70%, kuntarahoitusosuus 11 %, organisaatioiden omarahoitusosuus 14 % ja yksityisen rahoituksen osuus 5 %.

Hankeaika: 1.5.2018 – 31.3.2020.

Projektin kuvaus

Tuotantopuiston toiminta toteutetaan pajakonseptilla, jossa on kaksi korkeakoulupajaa ja kolmantena toimijana on Sievin Teollisuuspuisto Oy, joka vastaa Tuotantopuiston kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittämisestä. Korkeakoulupajat verkostoituvat aktiivisesti oman osaamisalansa suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen ja muiden osaamistoimijoiden kanssa. Pajoista syntyy kattava kokonaisuus, jolla uusin teollisen tuotantotoiminnan osaaminen saadaan valjastettua mikro- ja pk-yritysten kehittämiseen.

Digiajan Tuotantopuiston kokonaiskonsepti on uusi toimintamalli tuotannollisen yritystoiminnan kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Kaikki tähtää toimintatapojen uudistamiseen. Hankkeen ydinajatuksia ovat, miten suomalaisten ja eurooppalaisten osaamisverkostojen teollisen tuotantotoiminnan teknologinen ja liiketoimintaosaaminen saadaan valjastettua Pohjois-Pohjanmaan tuotannollisten yritysten kehittämiseen ja miten suuret ja pienet tuotannolliset yritykset saadaan tiiviimpään yhteistyöhön tuotannollisen toiminnan uudistamiseksi ja kasvattamiseksi. Uusi
toimintamalli nojaa vahvasti digitalisaation hyödyntämiseen ja mahdollisimman laajaan verkostoitumiseen.

Projektin tavoitteet

Digiajan Tuotantopuiston ensimmäinen päätavoite on tuotannollisen yritystoiminnan kasvu ja tuottavuuden parantaminen, joita on tavoitteena synnyttää kolmea eri reittiä:

Toinen päätavoite on rakentaa sellaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä ja toimintoja, joilla suomalaisille tuotannollisille yrityksille luodaan edellytykset kulkea meneillään olevan teollisuuden suuren murroksen, neljännenteollisen vallankumouksen (Industry 4.0) kärjessä.

Kolmas päätavoite on yhdistää eurooppalaisten osaamisverkostojen ja suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamista verkostoiksi, joista uusin tieto ja osaaminen siirtyvät mahdollisimman tehokkaasti Pohjois-Pohjanmaan tuotannollisten yritysten osaamiseksi erityisesti seuraavilla liiketoiminnan alueilla:

Digiajan Tuotantopuistossa suunnitellaan ja kokeillaan tuotantotoiminnan yhteiskehittämiseen sopivia etäyhteistyömalleja ja –ympäristöjä. Koska yritykset, korkeakoulut ja muut yhteistyökumppanit sijaitsevat fyysisesti etäällä toisistaan, digitalisaation suomat uusimmat teknologiat ja menetelmät pyritään hyödyntämään maksimaalisesti.

Tavoiteltavat tulokset

Sievin kunnan, Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyönä käynnistyy uudenlainen, digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti hyödyntävä innovaatioympäristö, Digiajan Tuotantopuisto, joka fokusoituu tuotannollisenyritystoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Syntyy Pajaverkosto, jossa suomalaista ja kansainvälistä teollisen tuotantotoiminnan teknologista ja liiketoiminnallista huippuosaamista valjastetaan voimistamaan tuotannollisten yritysten syntyä, kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä Pohjois-Pohjanmaalla, erityisesti Sievissä ja sen ympäristössä. Tällä luodaan alueen tuotannollisille yrityksille edellytyksiä kulkea meneillään olevan teollisuuden suuren murroksen, neljännen teollisen vallankumouksen (Industry 4.0) kärjessä ja olemaan tulevaisuuden voittajia.

Pohjois-Pohjanmaan tuotannolliset yritykset tulevat paremmin tietoisiksi uusien eurooppalaisten osaamisverkostojen Competence Centres CC:t ja Digital Innovation Hubs DIH:t luomista mahdollisuuksista ja niiden järjestämistä tuotantoteknologian eri erikoisalojen rahoitushauista (Open Call:t).

Syntyy uusi laboratoriodemonstraatioiden malli: labdemo. Siinä suomalaisista tai kansainvälisistä osaamisverkostoista löydetty uusi tuotantoteknologia tai menetelmä kokeillaan nopeasti ja esitellään yrityksillekäytännössä. Toiminta nopeutuu oleellisesti, kun laboroinnissa tarvittavia laitteita tai/ja menetelmiä ei investoida vaanniiden käyttöoikeus vuokrataan.Tulostettu 4.10.2018 9:16:55EURA 2014 -järjestelmäHakemusnumero: 304651Hankekoodi: A74268Hankkeen nimi: Digiajan Tuotantopuisto17 (25).


Tuotantopuiston toimintaan mukaan tulevien yritysten, korkeakoulujen ja eurooppalaisten osaamisverkostojen yhteistyön edistämisen tuloksena syntyy kontakteja, joiden tavoitteena on, että niistä käynnistyy yritysten toteuttamia Ely-keskusten, Business Finlandin ja muiden yritysrahoittajien rahoittamia tki-, kasvu- ja kansainvälistymishankkeita.

Syntyy yritysten, korkeakoulujen ja muiden yrityskehittäjien yhteiskehittämiseen sopivia etäyhteistyömalleja ja–ympäristöjä, jotka hyödyntävät digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti ja jotka soveltuvat erityisestituotannollisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Syntyy uusia tuotannollisia start-up –yrityksiä.

Yhä useampi tuotannollinen yritys aktivoituu kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Syntyy malli(eja), miten suuret yritykset voivat systemaattisesti aktivoida uusien start-upien ja kasvuyritysten syntyä, toimia niiden mentoreina ja edistää niiden kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Syntyy innovaatioympäristö, missä yritysten, korkeakoulujen ja muiden verkostoon kuuluvien yhteistyökumppaneidenvälillä on mahdollisimman matala kynnys (nollakynnys) ottaa yhteyttä ja tehdä yhteistyötä verkoston toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

projektipäällikkö Esko Sääskilahti, esko.saaskilahti@centria.fi, puh. 044 4492 639
osaprojektin päällikkö Jukka Majava, jukka.majava@oulu.fi, puh. 040 754 0131
osaprojektin päällikkö Jarmo Pudas, jarmo.pudas@sievi.fi, puh. 044 4883 211