Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Etä-LEAN

Yrityksille järjestetään koulutuksia, tietoiskuja tai sparraustilaisuuksia etätyöjohtamisen kehittämiseen.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.9.2021 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Elisa Saarela

”Onko työtuntien mittaaminen ja maksimointi oikea tapa mitata etätyön tehokkuutta? Onko vuorovaikutus työntekijöiden kanssa teknologia painotteista? Onko työkalut työn ohjaamiseen valittu työn luonteen mukaisesti? Näitä ja montaa muuta kysymystä pohditaan hankkeen aikana yritysten kanssa.”

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikille mikro- ja pk-yrityksille toimialasta riippumatta. Yrityksille järjestetään koulutuksia, tietoiskuja tai sparraustilaisuuksia etätyöjohtamisen kehittämiseen. Painopisteenä näissä tilaisuuksissa on auttaa yrityksiä konkreettisesti tunnistamaan prosessin kriittiset ohjauspisteet ja tukea teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa prosessin automaattisessa seurannassa.

* Uusien liiketoimintaprosessien ohjaamiseen soveltuvien toimintamallien ja ratkaisujen koostaminen, kehittäminen sekä kouluttaminen pk-yrityksille.

Lean työkalujen soveltuvuuden arviointi etätyön johtamiseen

Valittujen työkalujen pilotointi, koulutukset yrityksille

* Yritysten liiketoimintaprosessien tunnistaminen ja määrittäminen sekä ohjausmenetelmien ja kriittisten ohjauspiteinen tunnistaminen.

Tietoiskuja yrityksille liiketoimintaprosessien ja sen kriittisten ohjauspisteiden määrittämiseen

Sparraustilaisuudet soveltuvien prosessien ohjausmenetelmien valitaan ja kehittämiseen

* Uusien toimintamallien ja ratkaisujen pilotointi ja käyttöönotto yrityksissä

Pilottien toteutus, datan kerääminen

Pilottien analysointi, arviointi ja jatkokehittäminen

KEVÄT 2022

Etä-LEAN teknologiakoulutukset

KESÄ-SYKSY 2022

Tietoiskuja yrityksille liiketoimintaprosessien ja niiden kriittisten ohjauspisteiden määrittämiseen

SYKSY 2022

Sparraustilaisuudet soveltuvien prosessien ohjausmenetelmien valitaan ja kehittämiseen

TALVI 2022-2023

Pilottien toteutus, datan kerääminen

Pilottien analysointi, arviointi ja jatkokehittäminen


REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Ota yhteyttä

Elisa Saarela

TKI-koordinaattori

0444492635

Ylivieska