Siirry sisältöön
Europeiska socialfonden 2014-2020 logga Hävkraft från EU 2014-2020 logo Svenska kulturfonden logo

Föreningsliv för alla

Bättre förutsättningar att delta i det finländska föreningslivet

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.3.2020-31.8.2022

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska socialfonden
Svenska kulturfonden

Projektipäällikkö: Mona Groop-Sjöholm

Föreningsliv för alla logo

”Föreningsliv för alla” är ett samarbetsprojekt mellan Centria, Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstad. Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden finansierar projektet.

Projektets syfte är att stöda nyfinländarnas sociala delaktighet och därmed förbättrade arbets- och funktionsförmåga genom bättre förutsättningar att delta i det finländska föreningslivet. Projektet uppmuntrar föreningar att öka mottagligheten och hitta nya medlemmar och talkokrafter från andra kulturer.

Som ett resultat av projektet känner nyfinländarna sig inspirerade att delta i olika föreningsverksamheter. Det här leder till bättre välmående, djupare språkkunskaper och större förankring i samhället för nyfinländarna. I förlängningen får nyfinländarna större sociala nätverk och bättre förutsättningar för sysselsättning.

Projektets strävan är att man i Jakobstadsregionen ska få en fungerande heltäckande metod för tvåvägsintegration genom tredje sektorn. Erfarenheterna och modellerna ska därefter spridas och inspirera till mera samarbete inom och över regioner och bland aktörer.

Projekttid: 1.3.2020-31.8.2022

Projektägare: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Delägare: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstadsregionen

Yhdistystoimintaa kaikille

Projektin tarkoituksena on osallistaa maahanmuuttajia suomalaiseen järjestöelämään. Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen puolestaan parantaa maahanmuuttajien työelämämahdollisuuksia. Projekti toimii myös toiseen suuntaan eli projektissa kannustetaan paikallisia järjestöjä ottamaan vastaan uusia jäseniä ja talkoolaisia.

Järjestöelämä voi parhaimmillaan inspiroida maahanmuuttajia osallistumaan uusiin harrastuksiin. Samalla kun hyvinvointi ja kielitaito kohenevat, maahanmuuttajat myös ankkuroituvat yhteiskuntaan paremmin.

Projektin päämääränä on kehittää kaksisuuntaiseen integraation tähtääviä työkaluja kolmannelle sektorille. Pietarsaaren seutu voi projektin jälkeen jakaa kokemuksia ja hyväksi havaittuja malleja muille alueille ja toimijoille

Projektin kesto: 1.3.2020-31.8.2022

Hankkeen hallinnoija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyössä: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten ja Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto ja Svenska kulturfonden.


Kontakt

Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija

0406211887

Pietarsaari