Siirry sisältöön
Interreg Pohjoinen logo Lapin Liitto logo

I3 – Innovations and industrial Internet

Teollinen internet on konsepti, joka tähtää uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Se on ajan myötä laajentunut käsittämään myös ihmisen toimintojen tukemista työssä ja jokapäiväisessä elämässä.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 01.08.2015 – 31.05.2018

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: Euroopan unioni Interreg Pohjoinen Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto

Lisätiedot: Sakari Pieskä, 044 4492564, sakari.pieska@centria.fi

Projektipäällikkö: Sakari Pieskä

Taustaa

Teollinen internet on konsepti, joka tähtää uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Se on ajan myötä laajentunut käsittämään myös ihmisen toimintojen tukemista työssä ja jokapäiväisessä elämässä. Konseptin laajempi tulkinta tarjoaa mahdollisuuden perinteistä insinöörityön näkökulmaa laajempien osaamisalueiden kehittämiseen yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn vahvistamisessa. Hankkeen tulosodotuksena on pk-yritysten kilpailukyvyn lisääntymisen ohella luoda sellainen peruskehys, jota noudattaen yrityksen tuotanto, toimitusketju, palvelut ja innovaatiomallit voidaan integroida kestävän kehityksen perusteita noudattaen.

I3-hankkeeseen osallistuvat Centrian lisäksi partneriyliopistot Ruotsista (Luulajan teknillinen yliopisto) ja Norjasta (Narvikin korkeakoulu). Rahoittajana toimii Euroopan Unionin Interreg Pohjoinen Euroopan aluekehitysrahasto.

Toiminnan kohde

Digitalisaatio tarjoaa monille aloille suuria mahdollisuuksia. Se luo perustan dokumenttien vapaalle käytettävyydelle yrityksen sisällä sekä laajemmin myös yritysten ja klusterien välillä valmistavassa teollisuudessa, matkailun ja luovilla teollisuuden aloilla, terveydenhoidossa ja koulutuksessa. Digitalisaatio mahdollistaa yhdessä avoimen innovoinnin kanssa uudenlaista arvonluontia esimerkiksi yrityksen liiketoimintojen adaptiivisen skaalautuvuuden avulla. Kuluttajat ja asiakkaat saavat hyödyn arvonluonnista jokapäiväisessä elämässä.

Projektiin osallistuu vähintään kuusi yritystä Suomesta, joiden tarpeita kartoitetaan ja joille tehdään kehitysehdotuksia ja teknologiademonstraatioita. Kehitettävät ratkaisut voidaan testata ja pilotoida käytännössä yrityksen toiminnassa.

Innovaatiotoiminnan kautta pyritään kehittämään uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia: tuotteita, prosesseja ja palveluja, jotka hyödyntävät teollista internetiä. I3-hanke pyrkii tunnistamaan yritysten innovaatiotoiminnan määräävät tekijät ja luomaan innovaatioalustan, jossa osallistuvien ja kokeilevien tutkimus- ja kehitysaktiviteettien avulla edistetään uusimman teknologian käyttöönottoa alueen pk-yrityksissä mm. esittämällä muutos- ja parannusehdotuksia nykyiseen toimintaan. Yrityksille demonstroidaan teollisen internetin ja innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia modernien teknologioiden ja sovellusten kautta:

– suunnitelmat automatisaatioon ja robotisointiin
– simuloinnit ja kokeilut
– 3D-mittausten, -skannausten ja -tulostusten kokeilut
– etävalvonta ja -käyttö
– kyberturvallisuus
– IoT-alustat, langattomat anturit ja mobiilit käyttöliittymät
– laitedatan keräys ja analysointi

Sakari Pieskä
tutkimusyliopettaja
044 4492564
sakari.pieska@centria.fi

Jouni Vähäsöyrinki
projektipäällikkö
044 7250251
jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Yhteistyökumppanit