Siirry sisältöön
Europeiska socialfonden 2014-2020 logga

Integration och Entreprenörskap

Centria är delgenomförare i projektet vars syfte är att stimulera invandrare till att starta företag.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.09.2017 – 31.05.2020

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska unionen, Europeiska socialfonden, Svenska kulturfonden

Lisätiedot: Johanna Jansson, +358 40 480 7570, johanna.jansson@centria.fi

På svenska

Centria är delgenomförare i projektet Integration & Entreprenörskap vars syfte är att stimulera invandrare till att starta företag. Den fria bildningens takorganisation Bildningsalliansen är huvudgenomförare i detta samarbetsprojekt som också inkluderar yrkeshögskolan Novia samt folkhögskolan Kredu.

Centrias uppgift går ut på att skapa digitala resurser för potentiella entreprenörer. Det förväntade resultatet är en extensiv videoserie i 34 delar där tittaren får grundläggande information om livet som företagare i Finland, och ämnen som tas upp är till exempel företagsformer, bokföring och beskattning. Videoserien presenteras på svenska men ska textas dels till finska och engelska, dels till flertalet av de största språken som används bland invandrare i Jakobstadsregionen.

Därtill producerar Centria också en kortare videoserie med reportage om företagare med invandrarbakgrund. Denna serie är tänkt som inspiration för aspirerande företagare och syftet är därtill att uppmuntra till en diversifiering av de branscher som invandrare oftast startar företag inom.

Projektet pågår under tiden 1.9.2017 – 31.5.2020 och finansieras av Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden.

Suomeksi

Centria on mukana osatoteuttajana yhteishankkeessa Integration & Entreprenörskap (Integraatio & Yrittäjyys), jossa tavoitteena on kannustaa maahanmuuttajia yritystoiminnan aloittamiseen. Hankkeen pääasiallisesta toteutuksesta vastaa vapaan sivistystyön katto-organisaatio Bildningsalliansen ja yhteistyökumppaneina toimii myös yrkeshögskolan Novia sekä Folkhögskolan Kredu.

Centrian tehtävä hankkeessa on tuottaa digitaalisia resursseja mahdollisille uusille yrittäjille.  Tarkoituksena on tehdä laaja, 34 osaa sisältävä videosarja, jonka avulla katsoja saa perustavanlaatuista tietoa siitä mitä yrittäjyyteen ja elämään yrittäjänä Suomessa sisältyy. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yritysmuodot, kirjanpito ja verotus. Videosarja esitetään ruotsiksi ja tekstitetään sekä suomeksi että englanniksi. Tekstitykset pyritään kääntämään myös useille toisille suurille kielille joita Pietarsaaren seudulla asuvien maahanmuuttajien joukossa tavataan.

Lisäksi Centria tuottaa myös lyhyemmän videosarjan jossa esitetään reportaaseja yrittäjistä, joilla on maahanmuuttajatausta.  Tämän sarjan tavoitteena on inspiroida yrittäjyyttä harkitsevia mutta myös edistää maahanmuuttajataustaisten yrittäjien monipuolistumista mitä tulee alan valintaan.

Hanke on käynnissä 1.9.2017 – 31.5.2020 välisenä aikana ja rahoittajina toimivat Europeiska socialfonden ja Svenska kulturfonden.

I samarbete